Cenland của Shark Hưng hoàn thành 63,5% kế hoạch doanh thu sau 9 tháng đầu năm

Cập nhật: 13:00 | 23/10/2019

TBCKVN - So với kế hoạch 2.562 tỷ doanh thu và 562,5 tỷ lãi trước thuế, 9 tháng đầu năm Cenland của Shark Hưng lần lượt thực hiện được 63,5% và 63% chỉ tiêu năm.

cenland cua shark hung hoan thanh 635 ke hoach doanh thu sau 9 thang dau nam

Startup Treant Protector Việt Nam và quan điểm muốn "giáo dục" khách hàng

cenland cua shark hung hoan thanh 635 ke hoach doanh thu sau 9 thang dau nam

Startup mới lạ về máy pha chế và bán hàng tự động của Lê Tuấn Vũ tại Shark Tank

cenland cua shark hung hoan thanh 635 ke hoach doanh thu sau 9 thang dau nam

MXH Astra trong chương trình Shark Tank Việt Nam có gì đặc biệt?

Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, CRE) kết thúc quý 3/2019 với doanh thu tăng gấp đôi cùng kỳ lên 582 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 169 tỷ, tăng 38,5%. Trong kỳ Công ty phát sinh lãi vay hơn 7 tỷ (cùng kỳ không ghi nhận chi phí lãi vay), chi phí bán hàng và quản lý cũng tăng đáng kể. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế CRE đạt được hơn 91 tỷ đồng, tăng 33%.

cenland cua shark hung hoan thanh 635 ke hoach doanh thu sau 9 thang dau nam
Ảnh: Nguồn Internet

Lý giải cho tình hình kinh doanh tích cực trên, Công ty cho biết trong kỳ nhờ mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh dẫn đến doanh thu tăng, lợi nhuận tương ứng tăng trưởng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận 1.626 tỷ doanh thu, tăng gần 2 lần và lợi nhuận trước thuế 353,7 tỷ đồng. So với kế hoạch 2.562 tỷ doanh thu và 562,5 tỷ lãi trước thuế, 9 tháng đầu năm Công ty lần lượt thực hiện được 63,5% và 63% chỉ tiêu năm.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng tương ứng thu về 282 tỷ đồng, tăng 32%.

Tính đến thời điểm 30/9/2019, tổng tài sản CRE tăng hơn 15% lên 2.682 tỷ đồng, gồm 1.761,5 tỷ tài sản ngắn hạn và 920 tỷ tài sản dài hạn. Đáng chú ý, khoản mục phải thu ngắn hạn tăng, ngược lại hàng tồn giảm.

Nợ Công ty vào mức 893,5 tỷ đồng, vốn chủ hiện đạt 1.788 tỷ đồng.

Hiện, Shark Phạm Thanh Hưng (nhà đầu tư rót vốn tại chương trình Shark Tank Việt Nam) đang là Phó Chủ tịch CRE, năm 2019 Công ty quyết định đầu tư mạnh vào mô hình Co-working Space (văn phòng chia sẻ) hướng đến hoàn thiện hệ sinh thái cộng hưởng trong lĩnh vực bất động sản. Hơn nữa, Shark Hưng còn khẳng định việc phát triển mô hình Co-working Space sẽ hỗ trợ xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho các start-up với chi phí tương đối thấp.

Kết quả kinh doanh năm 2018

Theo báo cáo, doanh thu năm 2018 đạt 1.678 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 320 tỷ đồng, tăng trưởng 26% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.

Về cơ cấu doanh thu, doanh thu từ môi giới bất động sản đạt hơn 1.163 tỷ đồng, đóng góp khoảng 69% tổng doanh thu công ty. Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt khoảng 463 tỷ đồng, chiếm 27,4% doanh thu cả năm. Doanh thu từ dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện đạt hơn 60 tỷ đồng, còn cho thuê văn phòng chỉ đóng góp khoảng 420 triệu đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Dự kiến năm 2019 doanh thu toàn công ty đạt 2.562 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 562,5 tỷ đồng, tăng 40% so với lợi nhuận đạt được năm 2018.

Trong đó ước tính doanh thu từ môi giới bất động sản đạt 1.348 tỷ đồng, tăng khoảng 15,8% so với năm 2018 và vẫn chiếm tỷ trọng khoảng 69% doanh thu cả năm. Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản ước đạt 1.102 tỷ đồng, tăng đột biến gấp khoảng 2,4 lần năm 2018. Doanh thu từ quảng cáo, dịch vụ cho thuê văn phòng cũng ước tính tăng mạnh trong năm 2019.

Hoài Sơn