Cán bộ, công, viên chức chú ý điểm mới về bảng lương theo vị trí việc làm sau cải cách tiền lương

Cập nhật: 16:45 | 11/05/2024 Theo dõi KTCK trên

Trả lương theo vị trí việc làm là tiền lương được trả theo đúng năng lực thực chất, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ, công chức, viên chức, thay vì phụ thuộc vào thâm niên công tác, bằng cấp như hiện tại.

Trả lương theo vị trí việc làm là gì?

Trả lương theo vị trí việc làm là việc căn cứ vào từng chức danh, chức vụ, cơ cấu tổ chức trong công chức, viên chức để xác định mức lương cụ thể cho từng đối tượng.

Cán bộ, công, viên chức chú ý điểm mới về bảng lương theo vị trí việc làm sau cải cách tiền lương
Sau cải cách tiền lương, không còn hiện tượng "cào bằng" giữa mọi ngành như hiện nay

Trả lương theo vị trí việc làm cũng là một trong những bước cải cách lớn liên quan đến tiền lương của công chức, viên chức. Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ: Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành.

Theo đó, mỗi ngành sẽ có một số vị trí việc làm; mỗi vị trí việc làm có mức lương riêng cụ thể theo mức độ phức tạp của công việc, không còn "cào bằng" giữa mọi ngành như hiện nay.

Người dù mới được tuyển dụng/bổ nhiệm nếu đáp ứng được yêu cầu công việc tại vị trí việc làm đó sẽ được lương tương xứng với công sức và kết quả làm việc. Riêng những người giữ chức vụ lãnh đạo được hưởng lương theo chức danh, chức vụ đang giữ.

Như vậy, trả lương theo vị trí việc làm là tiền lương được trả theo đúng năng lực thực chất, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ, công chức, viên chức, thay vì phụ thuộc vào thâm niên công tác, bằng cấp như hiện tại.

Bảng lương theo vị trí việc làm sau cải cách tiền lương

Khi thực hiện cải cách tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức được hưởng các bảng lương theo vị trí việc làm dưới đây:

Một bảng lương chức vụ: Áp dụng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương. Trong đó:

- Mức lương chức vụ sẽ thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị.

- Mức lương chức vụ đảm bảo nguyên tắc giữ chức vụ nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu kiêm nhiệm nhiều chức vụ thì hưởng mức lương của chức vụ cao nhất.

- Mức lương của các chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì bằng nhau; của cấp trên sẽ cao hơn của cấp dưới.

- Mức lương chức vụ sẽ quy định cụ thể tương ứng với mỗi loại chức vụ, không phân là bộ, ngành, ban, ủy ban ở Trung ương.

- Mức lương chức vụ của cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo theo phân loại hành chính sẽ không khác nhau mà thay vào đó sẽ thực hiện bằng phụ cấp. Tức là, mức lương có thể bằng nhau nhưng ở các cấp khác nhau sẽ hưởng mức phụ cấp khác nhau.

Một bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ: Xây dựng theo ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức - những người không giữ chức danh lãnh đạo.

- Đối tượng hưởng bảng lương này là công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

- Cùng mức độ công việc phức tạp như nhau thì hưởng lương như nhau. Công chức, viên chức có điều kiện lao động cao hơn bình thường thì được hưởng thêm chế độ phụ cấp theo nghề.

Ba bảng lương cho lực lượng công an, quân đội, cơ yếu gồm bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an; bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an và bảng lương công nhân quốc phòng, công an.

3 loại tiền lương quan trọng sẽ tăng sau cải cách tiền lương từ 1/7/2024

3 loại tiền lương quan trọng gồm lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu sẽ tăng từ ngày 1/7/2024 theo Nghị quyết 27-NQ-TW năm ...

Cải cách tiền lương: Lương thấp nhất cũng không thấp hơn 5 triệu đồng

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2024, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh đã trả lời báo chí về tiến ...

Mức lương thấp nhất của công chức, viên chức là bao nhiêu sau cải cách tiền lương?

Bộ Nội vụ có Công văn 1018/BNV-TL năm 2024 trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh Thái Bình, Tây Ninh, Bình Dương, Vĩnh ...

Linh Đan

Tin cũ hơn
Xem thêm