Cải cách tiền lương: Lương thấp nhất cũng không thấp hơn 5 triệu đồng

Cập nhật: 11:26 | 08/05/2024 Theo dõi KTCK trên

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2024, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh đã trả lời báo chí về tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn chính sách về tiền lương.

Ông Vũ Đăng Minh cho biết: Để thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII ngày 21/05/2018, trong suốt thời gian vừa qua, Bộ Nội vụ đã tích cực, chủ động phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một số các cơ quan liên quan tập trung xây dựng 5 hệ thống thang bảng lương.

Cải cách tiền lương: Lương thấp nhất cũng không thấp hơn 5 triệu đồng

Thứ nhất là bảng lương chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương cho đến cấp xã.

Nội dung này phải mất nhiều năm chúng ta mới có thể ban hành, ra được danh mục các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý và tương đương từ Trung ương đến cấp xã để bao quát được hết các cơ quan của Đảng, đoàn thể, các cơ quan hành pháp, tư pháp.

Thứ hai là xây dựng hệ thống bảng lương chuyên môn, tức là những cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý.

Đồng thời xây dựng 3 bảng lương trong lực lượng vũ trang, trong đó có cả những người làm công tác cơ yếu.

Đó là: Bảng lương áp dụng đối với sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân; Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội, chuyên môn kỹ thuật công an và Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

Ông Vũ Đăng Minh cho biết, trong thời gian vừa qua, Bộ Nội vụ đã cùng với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến về các nội dung cơ bản của các cải cách chính sách tiền lương.

"Những nội dung mà chúng tôi cần tập trung xin ý kiến thì hiện nay Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương có ý kiến và chúng tôi đang tiếp thu và giải trình để xin ý kiến của Thủ tướng báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ trước khi báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị cho ý kiến nội dung cụ thể để thực hiện cải cách tiền lương", ông Vũ Đăng Minh thông tin.

Theo ông Vũ Đăng Minh, có mấy vấn đề mà cần phải xin ý kiến:

Một là, thống nhất 5 thang bảng lương và 9 nhóm phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý cùng các chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang.

Vấn đề thứ hai cần xin ý kiến là việc thực hiện bảo lưu tiền lương cũng như thu nhập đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

"Khi chúng ta thực hiện việc xếp lương, nếu lương mới thấp hơn lương cũ thì cho phép bảo lưu lương theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW là lương mới bảo đảm không thấp hơn mức lương cũ", ông Minh thông tin.

Và thứ ba là thực hiện chế độ trợ cấp đối với các cán bộ, công chức có mức lương cơ bản thấp hơn mức lương thấp nhất của vùng một áp dụng đối với khu vực doanh nghiệp.

Để bảo đảm đối tượng cán bộ, công chức này có đời sống đáp ứng được ở một mức tiền lương cố định nào đó, hiện nay Bộ đang xin một mức lương khoảng trên 5 triệu. Tức là lương tối thiểu vùng áp dụng với các đối tượng này.

Khi chúng ta thực hiện cải cách chính sách tiền lương thì đảm bảo những người có thu nhập thấp nhất cũng không thấp hơn 5 triệu. Con số này còn phải xin ý kiến của Bộ Chính trị.

Vấn đề thứ tư cần xin ý kiến là việc thực hiện mức khoán bằng số tiền cụ thể đối với cán bộ công chức, đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã để áp dụng mức khoán đối với cán bộ chuyên trách chính quyền cơ sở.

Theo ông Vũ Đăng Minh: Đây là những nội dung lớn sắp tới phải báo cáo Bộ Chính trị.

Nhiều thay đổi về chính sách bảo hiểm y tế sau cải cách tiền lương 1/7/2024

Sau cải cách tiền lương, 4 điểm mới đáng chú ý về chính sách Bảo hiểm y tế sẽ có hiệu lực từ 1/7/2024 người ...

3 loại tiền lương quan trọng sẽ tăng sau cải cách tiền lương từ 1/7/2024

3 loại tiền lương quan trọng gồm lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu sẽ tăng từ ngày 1/7/2024 theo Nghị quyết 27-NQ-TW năm ...

Thủ tướng: Cải cách tiền lương bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất; không tăng giá vào thời điểm tăng lương

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện cải cách tiền lương ...

Linh Đan

Tin cũ hơn
Xem thêm