Các trường hợp bị ngân hàng phong tỏa tài khoản thanh toán từ 1/7

Cập nhật: 10:13 | 22/05/2024 Theo dõi KTCK trên

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó nêu rõ 4 trường hợp sẽ bị phong tỏa tài khoản thanh toán từ ngày 1/7 tới đây.

Theo Nghị định 52 vừa được ban hành, tài khoản thanh toán sẽ bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư trên tài khoản thanh toán trong 4 trường hợp. Thứ nhất, theo thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc theo yêu cầu của chủ tài khoản.

Các trường hợp bị ngân hàng phong tỏa tài khoản thanh toán từ 1/7
Hình minh họa.

Trường hợp thứ hai là khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thứ ba là khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào tài khoản thanh toán của khách hàng hoặc thực hiện theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền do có nhầm lẫn, sai sót so với lệnh thanh toán của bên chuyển tiền sau khi ghi Có vào tài khoản thanh toán của khách hàng. Số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán không được vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót.

Trường hợp thứ tư, khi có yêu cầu phong tỏa của một trong các chủ tài khoản thanh toán chung trừ trường hợp có thỏa thuận trước bằng văn bản giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các chủ tài khoản thanh toán chung.

Nghị định cũng quy định chủ tài khoản thanh toán có nghĩa vụ cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực và tuân thủ các quy định về mở, sử dụng, ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán và phải đảm bảo có đủ tiền (số dư Có) trên tài khoản để thực hiện lệnh thanh toán đã lập (trừ trường hợp có thỏa thuận cho vay thấu chi với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán).

Về phần các ngân hàng, nghĩa vụ của họ là thực hiện đầy đủ, kịp thời lệnh thanh toán hợp lệ của chủ tài khoản thanh toán. Ngân hàng có quyền từ chối thực hiện lệnh thanh toán của chủ tài khoản khi lệnh thanh toán không hợp lệ hoặc có cơ sở pháp lý để xác định chủ tài khoản vi phạm các hành vi bị cấm theo quy định. Trong trường hợp từ chối thực hiện lệnh thanh toán, ngân hàng phải thông báo lý do từ chối cho chủ tài khoản thanh toán.

Việc chấm dứt phong toả tài khoản thanh toán được thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản giữa chủ tài khoản thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; Khi có quyết định chấm dứt phong tỏa của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn trong thanh toán chuyển tiền quy định tại điểm 3 ở trên và khi có yêu cầu chấm dứt phong tỏa của tất cả các chủ tài khoản thanh toán chung hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các chủ tài khoản thanh toán chung.

Nghị định nêu rõ tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, chủ tài khoản thanh toán và cơ quan có thẩm quyền nếu thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện phong tỏa tài khoản thanh toán trái pháp luật gây thiệt hại cho chủ tài khoản thanh toán thì chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

Bị lộ thông tin tài khoản ngân hàng, cụ ông 70 tuổi suýt bị lừa 6 tỷ đồng

Người này yêu cầu gia đình bán hết tài sản, vay mượn người thân đủ số tiền 6 tỷ đồng chuyển cho cơ quan công ...

Nhiều tài sản liên quan đến vợ chồng Vũ 'nhôm' được gỡ ngăn chặn, phong tỏa

UBND TP. Đà Nẵng đã có chỉ đạo mới về việc phong tỏa, tạm dừng giao dịch tài sản của vợ chồng ông Phan Văn ...

Thu Thảo