Các khoản phụ cấp bị cắt bỏ của công chức sau cải cách tiền lương 1/7/2024

Cập nhật: 08:45 | 27/03/2024 Theo dõi KTCK trên

Theo Nghị quyết 27, các khoản phụ cấp sẽ được sắp xếp lại so với chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương.

Các khoản phụ cấp bị cắt bỏ của công chức khi cải cách tiền lương

Tại Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, Quốc hội đã thông qua việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW từ ngày 01/7/2024.

Theo Nghị quyết 27, các khoản phụ cấp sẽ được sắp xếp lại so với chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương.

Các khoản phụ cấp bị cắt bỏ của công chức sau cải cách tiền lương 1/7/2024

Cụ thể, những khoản phụ cấp bị cắt bỏ của công chức khi cải cách tiền lương bao gồm:

Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức);

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội;

Phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản);

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Ngoài ra, công chức sẽ tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Gộp các loại phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với Công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường.

Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Quy định mới chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

Thực hiện nhất quán khoán quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố trên tỉ lệ chi thường xuyên của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Đồng thời, quy định số lượng tối đa những người hoạt động không chuyên trách theo từng loại hình cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Cơ cấu bảng lương mới từ 01/7/2024

Theo tinh thần của Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương, các ngành sẽ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm:

Xây dựng 1 bảng lương chức vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo.

Xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương.

Xây dựng 03 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm:

Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;

Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Về cơ cấu bảng lương mới, Nghị quyết 27 vạch ra nhiều điểm mới như:

- Thay mức lương cơ sở và hệ số lương bằng số tiền cụ thể.

- Thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ, không áp dụng bảng lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này.

- Mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

Bảng lương mới sẽ mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của Nhà nước.

Chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ dần được hoàn thiện để phù hợp với quy định của bảng lương mới.

Cập nhật mới nhất về tiến độ triển khai chính sách tiền lương mới từ 1/7/2024

Trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết dự kiến tiền lương bình quân chung của cán ...

Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp

Theo nghị định mới sửa đổi, căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, các mức lương trong thang lương, bảng lương, ...

Bộ Nội vụ trả lời băn khoăn của giáo viên về việc bỏ phụ cấp thâm niên

Nhiều giáo viên băn khoăn khi đó sẽ không còn phụ cấp thâm niên nhà giáo, đặc biệt đối với các giáo viên đã công ...

Linh Đan

Tin cũ hơn
Xem thêm