Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 25/8/2021

Cập nhật: 07:45 | 25/08/2021 Theo dõi KTCK trên

Trong ngày 25/8/2021, các doanh nghiệp như PHP, BMI, GHC, SPH, CDR, BMJ, IRC sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu các đợt năm 2020 và đầu năm 2021.

cac doanh nghiep chot quyen tra co tuc ngay 1572021

- CTCP Cảng Hải Phòng (PHP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 24/9/2021.

- Tổng CTCP Bảo Minh (BMI) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành 18,27 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 10:2, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận về 2 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá 182,7 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Bảo Minh đạt hơn 195 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - giảm 6% so với năm trước đó. EPS đạt 1.813 đồng.

Tính đến 31/12/2020 Bảo Minh còn gần 295 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 28 tỷ đồng trong quỹ dự phòng tài chính, 91 tỷ đồng trong quỹ dự trữ bắt buộc và 975 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

- CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán 10/9/2021.

- CTCP XNK Thủy sản Hà Nội (SPH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 20/9/2021.

- CTCP Cao su Đồng Nai (CDR) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 10/9/2021.

- CTCP Khoáng sản Miền Đông (BMJ) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 17/9/2021.

- CTCP Cao su Công nghiệp (IRC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6,55% (01 cổ phiếu nhận 655 đồng). Thời gian thanh toán 16/9/2021.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp: PGD, TMG, TPC, BSI

Thêm 12 doanh nghiệp như PGD, TMG, TPC, BSI,... sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ ...

PVGasD (PGD) sắp chi 180 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông

CTCP Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (PVGasD – Mã: PGD) đã thông qua nghị quyết trả cổ tức bằng tiền mặt ...

Dệt may TNG sắp phát hành gần 6,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 8%

Với hơn 79,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến TNG sẽ phát hành mới gần 6,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm ...

Quốc Trung

Tin liên quan