Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 23/8/2021

Cập nhật: 08:09 | 23/08/2021 Theo dõi KTCK trên

Trong ngày 23/8/2021, các doanh nghiệp như SHS, KDC, NKG, LHG, GEG, DFC, TSJ sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu các đợt năm 2020 và đầu năm 2021.

cac doanh nghiep chot quyen tra co tuc ngay 1672021

- CTCP Chứng khoán SHS (SHS) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 6/10/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 10,36 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 5%.

Ngoài ra SHS cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 103 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu giá 13.500 đồng/cổ phiếu.

Năm 2020 Chứng khoán SHS đạt hơn 1.800 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 69% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt gần gấp 3 cùng kỳ lên 754 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020, Chứng khoán SHS còn 760 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 63 tỷ đồng trong quỹ dự phòng tài chính, 63 tỷ đồng trong quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và 222 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

- CTCP Tập đoàn Kido (KDC) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 15/9/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Thép Nam Kim (NKG) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 36,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 20% trong đó trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7% và chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 13%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 364 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế và thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Thép Nam Kim đạt 11.560 tỷ đồng doanh thu - giảm 5% so với năm 2019. Nhờ tiết giảm chi phí các loại, lợi nhuận sau thuế đạt 295 tỷ đồng, gấp 6 lần so với số lãi 47 tỷ đồng đạt được năm 2019.

Tính đến 31/12/2020 Thép Nam Kim còn 576 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 766 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, 60 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 36 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu.

- CTCP Long Hậu (LHG) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 19%. Thời gian thanh toán 22/9/2021.

- CTCP Điện Gia Lai (GEG) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 24/9/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 10,85 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 4%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 109 tỷ đồng.

Năm 2020 Điện Gia Lai đạt 1.493 tỷ đồng doanh thu, tăng 28,8% so với năm trước đó; lợi nhuận sau thuế gần như đi ngang với 295 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trong đó chia cổ tức tổng tỷ lệ 8%, với 4% bằng cổ phiếu và 4% bằng tiền.

- CTCP Xích líp Đông Anh (DFC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11%. Thời gian thanh toán 10/9/2021.

- CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội (TSJ) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11%. Thời gian thanh toán 15/9/2021.

Lịch cổ tức cuối tháng 8/2021: Hàng loạt doanh nghiệp chốt quyền cổ tức và phát hành thêm, tỷ lệ cao 100%

Sự kiện cổ tức cuối tháng 8 (từ 23/8 đến 31/8/2021) ghi nhận nhiều doanh nghiệp niêm yết nối bật như: Thế Giới Di Động, ...

Cảng Hải Phòng (PHP) chốt danh sách trả cổ tức 2020, tỷ lệ 6% bằng tiền

Với xấp xỉ 327 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cảng Hải Phòng (PHP) sẽ phải chi khoảng 196,2 tỷ đồng để thực hiện chi ...

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 19 doanh nghiệp: BSI, TMG, INC, PGD, SZL, VRG, CDR

Thêm 19 doanh nghiệp như BSI, TMG, INC, PGD, SZL, VRG, CDR,... sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng ...

Văn Thắng

Tin liên quan