Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 22 - 23/9

Cập nhật: 08:51 | 22/09/2020

Trong các ngày 22 - 23/9/2020, các doanh nghiệp như PVB, THG, VSE, DTP, BWS, BCC, ICN,... sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền/cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng đợt cuối năm 2019 và đợt đầu năm 2020.

cac doanh nghiep chot quyen tra co tuc ngay 22 239

Ngày 22/9/2020:

- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 9/10/2020.

Ngày 23/9/2020:

- CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVB) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 12/10/2020.

- CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) chốt danh sách cổ đông phát hành 25,57 triệu cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động trong công ty trong đó phát hành hơn 1,67 triệu cổ phiếu ESOP và 23,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức; tổng tỷ lệ phát hành 10,24% trong đó phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 9,57% và phát hành cổ phiếu ESOP tỷ lệ 0,67%; nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và nguồn vốn phát hành cổ phiếu ESOP lấy từ quỹ khen thưởng.

- CTCP Đầu tư Hải Phát (HPX) phát hành gần 34,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 345 tỷ đồng; nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 trên báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

- CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) phát hành hơn 10,3 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; tỷ lệ phát hành 15%; giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 103 tỷ đồng; nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển của công ty.

- CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 7/10/2020.

- CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam (VSE) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 10/11/2020.

- CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (DTP) dự chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 30/9/2020. Bên cạnh đó, công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2020.

- CTCP Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu (BWS) phát hành 10 triệu cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 12,5% trong đó phát hành gần 2,25 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 2,81% và phát hành 7,75 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 9,69%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 100 tỷ đồng.

- CTCP Đầu tư xây dựng Dầu khí Idico (ICN) phát hành 3 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 60%; giá trị phát hành theo mệnh giá 30 tỷ đồng.

- CTCP Kỹ thuật xây dựng Phú Nhuận (PNT) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 9/10/2020.

- CTCP Sông Đà 5 (SD5) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán chia làm 2 đợt, đợt 1 trả 4% vào ngày 9/10/2020 và đợt 2 trả 3% vào ngày 31/3/2021.

- CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội (HD6) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12%; thời gian thanh toán 15/10/2020.

Pin Hà Nội (PHN) sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

Hội đồng quản trị CTCP Pin Hà Nội (HNX - Mã chứng khoán: PHN) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ...

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

Hàng loạt doanh nghiệp niêm yết thông báo chốt thời gian chi trả cổ tức bằng tiền trên HNX, HOSE và UPCOM.

Văn Phú – Invest (VPI) dự kiến phát hành 40 triệu cổ phiếu trả cổ tức

CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest (HOSE - Mã: VPI) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ ...

Minh Thuận