Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 2 - 3/12

Cập nhật: 15:12 | 01/12/2020

Trong ngày 2 - 3/12/2020, các doanh nghiệp như ADP, OPC, HPP, LPB, NTC, ANV, SHP,... sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền/cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng đợt cuối năm 2019 và đợt đầu năm 2020.

cac doanh nghiep chot quyen tra co tuc ngay 2 312

Ngày 2/12/2020:

- CTCP Sơn Á Đông (ADP) chi tạm ứng cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 18/12/2020.

- CTCP Dược phẩm OPC (OPC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 11/12/2020.

- CTCP Sơn Hải Phòng (HPP) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 28/1/2020.

Ngày 3/12/2020:

- Ngân hàng TMCP Bưu điện (LPB) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 97,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019. Tỷ lệ phát hành 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 10 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 977 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của ngân hàng.

- CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 60%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 6.000 đồng. Thời gian thanh toán 29/1/2021.

Đồng thời Nam Tân Uyên cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 8 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 2:1.

Theo kế hoạch được ĐHCĐ thông qua, NTC dự kiến chi cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 80% bằng tiền mặt. Như vậy, NTC vẫn còn 20% cổ tức bằng tiền cho năm 2020.

Trước đó ít ngày, NTC cũng thông qua kế hoạch phát hành 8 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 2:1).

- CTCP Nam Việt (ANV) chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/12/2020.

- CTCP Thủy điện Miền Nam (SHP) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 16/12/2020.

- CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/1/2020.

- CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 14/12/2020.

- CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (SEP) chi trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 18%. Thời gian thanh toán 15/12/2020.

- CTCP Xe điện Hà Nội (HNT) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2,4%. Thời gian thanh toán 24/12/2020.

CTCP Xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 (CE1) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 25/12/2020.

Saigon Cargo Service (SCS) dự chi gần 200 tỷ đồng trả cổ tức cuối tháng 12

CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC - Mã: SCS) mới đây đã quyết định việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 ...

Tổng Giám đốc VPBank được phân phối 5,7 triệu cổ phiếu ESOP

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) vừa công bố danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan tham ...

Tin tức doanh nghiệp niêm yết mới nhất ngày 1/12/2020

Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận sẽ phát hành hơn 2,31 triệu cổ phiếu ESOP; Đầu tư Nam Long chốt ngày giao dịch không hưởng ...

Quân Vương