BV Land (BVL) báo lợi nhuận sau thuế tăng hơn 3 lần so với năm 2020

Cập nhật: 15:23 | 20/01/2022 Theo dõi KTCK trên

Lũy kế cả năm 2021,BV Land mang về gần 600 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 23 tỷ đồng LNST, lần lượt tăng trưởng 92% và 242% so với kết quả đạt được của năm 2020.

1941-bv203
CTCP BV Land (UPCoM: BVL)

CTCP BV Land (UPCoM: BVL) vừa vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021 với doanh thu thuần đạt gần 192 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ.

Giá vốn bán hàng trong quý tăng mạnh gần 96% lên hơn 169 tỷ đồng, biên lãi gộp được cải thiện từ 11,7% lên mức 14,8%.

Ở hoạt động tài chính, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tài chính tăng gần 3 lần do nhận được khoản lợi nhuận phải thu từ hoạt động đầu tư, cổ tức và tiền lãi của các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn. Chi phí tài chính tăng gấp 4 lần trong khi quản lý doanh nghiệp tăng không đáng kể và chi phí bán hàng được tiết giảm.

Kết quả, LNST quý này của BV Land đạt gần 6 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ (hơn 1,6 tỷ đồng). Trong đó, LNST của cổ đông công ty mẹ gần 6 tỷ đồng, gấp 7 lần so với kết quả đạt được năm 2020.

Lũy kế cả năm 2021, doanh nghiệp mang về gần 600 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 23 tỷ đồng LNST, lần lượt tăng trưởng 92% và 242% so với kết quả đạt được của năm 2020.

Như vậy, so với mục tiêu đề ra trong năm 2021 (tổng doanh thu gần 672 tỷ đồng, LNST 22,5 tỷ đồng), doanh nghiệp gần như hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận nhuận cả năm.

0858-bv201
Nguồn: BCTC hợp nhất quý IV BV Land

Tổng tài sản của BV Land tại thời điểm cuối năm 2021 hơn 517 tỷ đồng, tăng gần 38% so với đầu năm. Chủ yếu là tăng các khoản phải thu ngắn hạn (hơn 262 tỷ đồng), trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng hơn 4 lần lên hơn 171 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hàng tồn kho cũng tăng từ hơn 50 tỷ đồng đầu năm lên gần 58 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại cuối kỳ của công ty tăng gấp 2 lần so với đầu kỳ lên hơn 221 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Doanh nghiệp có gần 112 tỷ đồng nợ vay tài chính ngắn hạn và không có khoản vay dài hạn.

Mặt khác, dòng tiền kinh doanh trong năm nay của BV Land tiếp tục âm hơn 88 tỷ đồng (năm ngoái âm gần 43 tỷ đồng). Doanh nghiệp còn hơn 15 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

Năm 2022, BV Land cho biết sẽ thực hiện quyết toán dự án Khu đô thị Bavella Lạc Ngàn; hoàn thành nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng dự án Diamond Hill và cấp sổ đỏ cho khách hàng.

Song song đó, BV Land tiếp tục triển khai các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư như Bavella Dĩnh Trì, Bavella Thanh Ba,… và đặt mục tiêu được giao làm chủ đầu tư thêm từ 4 đến 6 dự án khu đô thị.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cho biết sẽ mở rộng sang các thị trường miền Trung và miền Nam với mục tiêu được được phê duyệt chủ trương nghiên cứu ít nhất 10 dự án mới.

BV Land cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng trước 30/11/2022 và chuyển sang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HSX.

1408-bv551
Diễn biến giá cổ phiếu BVL thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)
Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 20/1/2022: SHP, NHT, BLT

Ngày 20/1/2022 ghi nhận các doanh nghiệp niêm yết là SHP, NHT, BLT sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả ...

PV Coating (PVB) thoát lỗ quý IV nhờ hoàn nhập chi phí bảo hành dự án

Luỹ kế cả năm 2021, PVB đạt gần 39 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 94% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế hơn ...

Kinh doanh dưới giá vốn, Quốc tế Hoàng Gia (RIC) báo lỗ quý thứ 9 liên tiếp

CTCP Quốc tế Hoàng Gia (HOSE: RIC) tiếp tục báo lỗ sau thuế gần 27 tỷ đồng trong quý IV/2021, đây là quý thứ 9 ...

Lưu Lâm

hyundai-160x600-2