Bột giặt LIX lên kế hoạch lợi nhuận thận trọng, giảm 14% về mức 225 tỷ đồng

Cập nhật: 10:38 | 16/03/2023 Theo dõi KTCK trên

Cách đây ít lâu, Hội đồng quản trị Bột giặt Lix đưa ra dự báo thiếu tích cực về kết quả kinh doanh trong quý I/2023, với doanh thu đạt khoảng 650 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 50 tỷ đồng, lần lượt thấp hơn 1,5% và 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty CP Bột giặt LIX (Lixco, HOSE: LIX) cho biết, năm 2023, doanh nghiệp đề ra kế hoạch kinh doanh thận trọng với doanh thu là 2.957 tỷ đồng, và lợi nhuận trước thuế là 225 tỷ đồng.

So với mức thực hiện năm ngoái, chỉ tiêu doanh thu tăng khoảng 5%, còn chỉ tiêu lợi nhuận giảm đến 14%.

Bên cạnh đó, Bột giặt LIX lên kế hoạch sản xuất được 329.000 tấn hàng hoá, tăng 23% so với năm trước.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, doanh nghiệp cho biết sẽ thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch cho các kênh bán hàng ở thị trường nội địa.

Với thị trường nước ngoài, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm các thị trường mới. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ tối ưu hoá công tác quản lý, dự báo hàng tồn kho, cải tiến và phát triển thêm các sản phẩm mới để đưa ra thị trường.

Bột giặt LIX đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 đi lùi so với kết quả của năm 2022.
Bột giặt LIX đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 đi lùi so với kết quả của năm 2022.

Trước đó, Hội đồng quản trị công ty cũng có nghị quyết về kế hoạch kinh doanh quý I/2023 với doanh thu 650 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng lần lượt thấp hơn 1,5% và 9,3% so với cùng kỳ.

Về tình hình tài chính, cuối năm 2022, Bột giặt LIX có tổng tài sản đạt 1.232 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 7,2 lần từ 4,7 tỷ lên 34 tỷ đồng, trong đó có gần 24 tỷ đồng lợi nhuận được Công ty TNHH Xalivico - công ty con của LIX đang sở hữu khu đất vàng "Cao Xà Lá" - chia trong tháng 6/2022.

Kết thúc năm, LIX báo lãi trước thuế đạt 263 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 213 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của công ty ở mức 278 tỷ đồng, giảm 10%. Ngoài khoản đầu tư 55 tỷ đồng vào công ty liên kết, doanh nghiệp không ghi nhận bất kỳ khoản đầu tư tài chính khác nào. Doanh nghiệp có gần 194 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn dưới ba tháng tại ngân hàng.

Công ty có 384 tỷ đồng nợ phải trả tại cuối năm 2022, giảm 8% so với đầu năm. Bột giặt LIX chỉ đi vay ngắn hạn 55 tỷ đồng và không có dư nợ vay dài hạn.

Vốn chủ sở hữu lại ngày 31/12/2022 của doanh nghiệp đạt 848 tỷ đồng, gồm 307 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 217 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Sắp tới, công ty dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 27/4. Ngày đăng ký cuối cùng để nhận quyền tham dự đại hội là ngày 22/3.

Phúc Lâm

Tin cũ hơn
Xem thêm