Bóng đèn Rạng Đông (RAL) vượt kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng

Cập nhật: 09:10 | 24/07/2021 Theo dõi KTCK trên

Với kế hoạch kinh doanh 2021 đề ra ở mức thấp, CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Mã: RAL) đã vượt khoảng 7% so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 225 tỷ đồng.

Gilimex vượt kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng

PV GAS lãi 4.300 tỷ sau 6 tháng, hoàn thành hơn 60% kế hoạch năm

FPT lãi 6 tháng tăng trưởng 21%

Theo báo cáo tài chính quý 2/2021, doanh thu RAL ghi nhận 1.143 tỷ đồng tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng nhiều hơn so với doanh thu thuần, lợi nhuận gộp bị thu hẹp lại và giảm 4% so với cùng kỳ xuống còn 301 tỷ đồng. Biên lãi gộp cũng giảm còn 26%.

Tuy nhiên các chi phí đã được tiết giảm, đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp giảm tới 49% giúp lợi nhuận sau thuế tăng 27% so với cùng kỳ, đạt 80 tỷ đồng.

0812-ral-1

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của Rạng Đông đạt 2.675 tỷ đồng, tăng 31% so với nửa đầu năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 240 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 190 tỷ đồng, lần lượt tăng 37% và 38% so với cùng kỳ. EPS 6 tháng tiếp tục lọt top cao nhất sàn niêm yết với 15.730 đồng.

Ban lãnh đạo RAL cho biết, trong nhiều năm qua công ty đã thực hiện chiến lược đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tính toán căn cơ tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả cao. Đứng trước tình hình hiện nay có nhiều thay đổi, thế giới đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số, công ty bước vào chu kỳ tăng trưởng theo cấp số nhân, chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chủ yếu. Vì vậy, phải có Chiến lược đầu tư mới phù hợp với Chiến lược phát triển công ty trong giai đoạn tới.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, RAL đặt mục tiêu doanh thu 4.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 225 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã đạt khoảng 59% mục tiêu doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm khoảng 7%.

Về tình hình tài chính, tính đến thời điểm 30/6, tổng tài sản của RAL tăng khoảng 19% so với đầu năm lên hơn 4.788 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.663 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn chiếm 56% tổng tài sản và chủ yếu là từ khách hàng.

Chỉ tiêu hàng tồn kho đạt 806 tỷ đồng, tăng 23%. Khoản mục tiền có 911 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm.

Cuối quý 2, tổng nợ phải trả của Rạng Đông đạt 3.627 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay đạt 2.134 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, hầu hết là nợ vay ngắn hạn. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu khoảng 0,84 lần.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu RAL tăng mạnh kể từ đầu năm, có thời điểm lên mức cao nhất 241.900 đồng/cổ phiếu, trước khi giảm về mức 168.500 đồng/cổ phiếu kết phiên giao dịch 23/7. Tuy nhiên so với thời điểm đầu năm, cổ phiếu RAL vẫn ghi nhận mức tăng trưởng trên 20%.

0056-ral
Diễn biến giá cổ phiếu RAL. (Nguồn: tradingview)

Phương Thảo