Bộ Tài chính: Sẽ tổ chức đối thoại, gỡ khó cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cập nhật: 11:38 | 25/02/2020

TBCKVN - Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2020.

bo tai chinh se to chuc doi thoai go kho cho doanh nghiep nho va vua

Ngành thép - Hoa Sen Group và thách thức từ dịch corona

bo tai chinh se to chuc doi thoai go kho cho doanh nghiep nho va vua

Giãn nợ, miễn giảm lãi vay cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo kế hoạch, trên cơ sở các kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ sẽ tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải đáp cho doanh nghiệp.

bo tai chinh se to chuc doi thoai go kho cho doanh nghiep nho va vua

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DNNVV tập trung vào các nhóm văn bản về thuế, hải quan, chứng khoán, giá, bảo hiểm… trong đó, các đơn vị tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng, liên quan đến các quy định của pháp luật về thuế, hải quan, chứng khoán. Trên cơ sở đó, tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải đáp cho doanh nghiệp trong thực tiễn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tài chính cho biết sẽ lồng ghép, kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người nộp thuế, người khai hải quan và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng.

Bộ cũng lưu ý các đơn vị thuộc Bộ tổ chức tiếp nhận các vướng mắc, kiến nghị và giải đáp pháp luật cho DNNVV, thông qua các hình thức như: Giải đáp bằng văn bản, thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại, cũng như các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Việc hỗ trợ pháp lý cũng được thực hiện thông qua các cuộc hội nghị phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật; trao đổi, thảo luận, tọa đàm lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); biên soạn ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi, tờ gấp giới thiệu các văn bản QPPL; viết tin, bài giới thiệu trên các báo và tạp chí.

bo tai chinh se to chuc doi thoai go kho cho doanh nghiep nho va vua Giải ngân vốn đầu tư trong tháng 1/2020 đạt dưới 1% chỉ tiêu đề ra

TBCKVN - Trong tháng 1/2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tháng đầu năm còn thấp là do hầu hết các bộ, ngành địa ...

bo tai chinh se to chuc doi thoai go kho cho doanh nghiep nho va vua Ngành bảo hiểm đặt mục tiêu tăng trưởng 20% trong năm 2020

TBCKVN - Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, năm 2019, thị trường bảo hiểm duy trì đà tăng trưởng; cơ chế, chính sách ...

bo tai chinh se to chuc doi thoai go kho cho doanh nghiep nho va vua Bộ Tài chính: Bãi bỏ 31 thủ tục về tài chính doanh nghiệp

TBCKVN - Bộ Tài chính vừa công bố quyết định về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ 31 thủ tục hành chính về ...

Yến Thanh