Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giãn, hoãn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp

Cập nhật: 08:43 | 27/01/2023 Theo dõi KTCK trên

Bộ Tài chính cho rằng, việc duy trì chính sách hỗ trợ liên quan đến thuế, phí là hết sức cần thiết nhằm giúp doanh nghiệp tiếp tục phục hồi, ổn định sản xuất trong năm 2023.

ộ Tài chính vừa đề xuất hàng loạt các giải pháp về thuế, phí trong năm 2023.
Bộ Tài chính vừa đề xuất hàng loạt các giải pháp về thuế, phí trong năm 2023.

Mới đây, Bộ Tài chính đã đề xuất hàng loạt các giải pháp về thuế, phí trong năm 2023. Cụ thể, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng quyết định cho phép gia hạn chính sách giảm tiền thuê đất, mặt nước năm nay như mức áp dụng trong năm 2022. Các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp, sẽ được giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước phải nộp của năm 2023. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề xuất tiếp tục giãn hoãn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết năm 2023 vẫn thực hiện đề xuất với Chính phủ việc gia hạn, kéo dài, giãn hoãn thời gian nộp thuế, như chính sách đã thực hiện trong năm 2022, đồng thời đề xuất và đã được Chính phủ chấp thuận, đó là giảm 30% tiền thuê đất, giảm bớt những khó khăn cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, năm 2023 phải đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, vướng mắc về mặt pháp lý, dòng tiền, các vấn đề liên quan khác để đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển, vì năng lực của doanh nghiệp tăng lên thì năng lực của nền kinh tế cũng tăng lên, giải quyết được lao động, tăng thu được ngân sách và đảm bảo được vấn đề an sinh xã hội.

Nhìn lại năm 2022, nhiều gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đã được thực hiện như: giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% với nhiều mặt hàng; gia hạn, miễn giảm tiền thuế, tiền thuê đất… với tổng số tiền hỗ trợ từ các loại thuế, phí trong năm 2022 lên đến hơn 233.000 tỷ đồng. Cụ thể, số tiền được gia hạn khoảng 135.000 tỷ đồng; số tiền được miễn, giảm khoảng 98.000 tỷ đồng. Đến 15/12/2022, đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn gần 200.000 tỷ đồng.

“Bên cạnh những yếu tố tích cực, thuận lợi, dự báo năm 2023 sẽ vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức từ những tác động bất lợi đến kinh tế Việt Nam. Do đó, cùng với việc triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ đã được ban hành, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp áp dụng cho năm 2023”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết.

Tuệ Minh

Tin liên quan