Bộ Tài chính đề xuất gia hạn tiền nộp thuế và thuê đất lên 80.000 tỷ

Cập nhật: 08:37 | 27/03/2020

TBCKVN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký Tờ trình Chính phủ số 47 về Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất có bổ sung thêm một số nhóm đối tượng được gia hạn là Giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội.

bo tai chinh de xuat gia han tien nop thue va thue dat len 80000 ty

Đề xuất giảm 50% thuế để hút khách mua ô tô trong dịch Covid-19

bo tai chinh de xuat gia han tien nop thue va thue dat len 80000 ty

Tiếp sức cho doanh nghiệp, cần tăng liều lượng

Theo đó, việc thay đổi về nhóm đối tượng được gia hạn trên đã nâng gói hỗ trợ từ hơn 30.000 tỷ đồng lên hơn 80.000 tỷ đồng tiền hoãn, giãn nộp thuế. Các tháng gia hạn sẽ giảm nguồn thu ngân sách Nhà nước, nhưng sẽ nộp vào thời điểm cuối năm, nên về tổng thể, không tác động tới nguồn thu ngân sách Nhà nước.

bo tai chinh de xuat gia han tien nop thue va thue dat len 80000 ty

Dự thảo Nghị định quy định cụ thể về thời gian gia hạn cho các nhóm đối tượng. Cụ thể:

Về tiền thuê đất: Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm mà trên Quyết định, hợp đồng cho thuê đất có mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc các ngành kinh tế nêu trên.

Riêng với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì được gia hạn toàn bộ tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày 31/5/2020.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 mà chưa nộp vào Ngân sách Nhà nước và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2-2020 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng nêu trên. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Về thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu): Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, 4, 5, 6 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức nêu trên. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Về thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh: Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế nêu trên. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này trước ngày 15/12/2020.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế thuộc đối tượng được gia hạn thì doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế giá trị gia tăng, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; Hộ gia đình cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

bo tai chinh de xuat gia han tien nop thue va thue dat len 80000 ty Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc tăng vọt trong hai tháng đầu năm

TBCKVN – 2 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc tăng 595% về lượng và tăng 724% về kim ngạch, đạt ...

bo tai chinh de xuat gia han tien nop thue va thue dat len 80000 ty Tạm dừng xuất khẩu gạo từ 24/3 do ảnh hưởng dịch COVID-19

TBCKVN - Đại diện Tổng cục Hải quan xác nhận, tạm dừng đăng ký, tiếp nhận và thông quan các lô hàng các loại gạo ...

bo tai chinh de xuat gia han tien nop thue va thue dat len 80000 ty Doanh nghiệp cá tra Việt Nam nỗ lực vượt dịch Covid-19

TBCKVN - Trong hai tháng đầu năm nay, cá tra là nhóm hàng có mức tăng trưởng âm sâu nhất trong cơ cấu thủy sản ...

Văn Thắng