Bộ Tài chính: Bãi bỏ 31 thủ tục về tài chính doanh nghiệp

Cập nhật: 14:18 | 08/01/2020

TBCKVN - Bộ Tài chính vừa công bố quyết định về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ 31 thủ tục hành chính về tài chính doanh nghiệp, do bộ quản lý, bao gồm 14 thủ tục hành chính cấp trung ương và 17 thủ tục hành chính cấp tỉnh.

bo tai chinh bai bo 31 thu tuc ve tai chinh doanh nghiep

Bảng giá xe Honda SH 2020 mới nhất tại TP. HCM

bo tai chinh bai bo 31 thu tuc ve tai chinh doanh nghiep

Giá xe Honda Air Blade 2020 mới nhất tháng 1/2020: Phiên bản Air Blade 150 ABS

Trong số các thủ tục hành chính cấp Trung ương được bãi bỏ có thể nhắc đến thủ tục trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải. Lý do sửa đổi theo Bộ Tài chính, hiện phí hoa tiêu hàng hải đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ và giao Bộ Giao thông Vận tải quản lý, ban hành chính sách để quy định.

Trước đó, sáng 2/1/2020, Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng cho biết, năm 2019, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ đã đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác, từ thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo đến công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

bo tai chinh bai bo 31 thu tuc ve tai chinh doanh nghiep

Nội dung thanh tra, kiểm tra đã thực hiện có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào những vấn đề mang tính thời sự được dư luận quan tâm, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Bộ Tài chính như: quản lý, điều hành ngân sách; quản lý, sử dụng vốn đầu tư; quản lý tài chính doanh nghiệp; quản lý các nguồn kinh phí tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp; quản lý thuế; chống thất thu ngân sách; chống buôn lậu và hàng giả…

Năm 2019, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc ngành Tài chính đã thực hiện 99.900 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 505.382 hồ sơ kê khai tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu, bắt giữ 17.321 vụ; kiến nghị xử lý tài chính hơn 71.674 tỷ đồng, gồm: số nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) là hơn 25.141 tỷ đồng, giảm khấu trừ hơn 2.600 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 42.545 tỷ đồng, xử lý tài chính khác là hơn 1.376 tỷ đồng.

Trong đó, Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai 38 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đạt 100% kế hoạch được phê duyệt. Nội dung thanh kiểm tra đã được lồng ghép một cách khoa học, góp phần rút ngắn thời gian thanh kiểm tra. Thanh tra bộ đã có nhiều kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách, tiền, tài sản nhà nước và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế chính sách liên quan đến công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách và cơ chế chính sách đặc thù của các ngành, lĩnh vực. Thanh tra Bộ Tài chính đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 2.834 tỷ đồng. Các đơn vị được thanh tra đã thu nộp NSNN hơn 1.110 tỷ đồng.

Thanh tra theo chuyên đề

Theo ông Trần Văn Vượng, năm 2020, Thanh tra Bộ Tài chính tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo chuyên đề, thanh tra diện rộng, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các sai phạm và kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách chưa phù hợp, nhằm tăng cường quản lý tài chính, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật.

Đồng thời, đơn vị triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực; thực hiện tốt cơ chế giám sát đoàn thanh tra để đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong quá trình thanh kiểm tra.

Trong thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, năm 2020, Thanh tra Bộ Tài chính sẽ rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, nhất là chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực, các vấn đề liên quan đến định mức, tiêu chuẩn, chế độ về quản lý sử dụng NSNN; quản lý, sử dụng đất đai; trụ sở làm việc, nhà công vụ; quản lý, sử dụng trang thiết bị, phương tiện đi lại; quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp Nhà nước…

“Thanh tra Bộ Tài chính cũng sẽ tập trung nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý tài chính mới, đáp ứng yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng”, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính nói.

Về triển khai nhiệm vụ trong năm 2020, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đề nghị, Thanh tra Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đặt ra; tuân thủ pháp luật, lấy mục tiêu thanh tra, kiểm tra để đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp và những người có nghĩa vụ với NSNN, từ đó tăng thu về ngân sách, giảm khiếu nại, tố cáo.

bo tai chinh bai bo 31 thu tuc ve tai chinh doanh nghiep Thu ngân sách Nhà nước sẽ ngày càng khó?

Nhìn vào nguồn thu chính giúp tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của các đầu tàu kinh tế, các chuyên gia bày tỏ lo ...

bo tai chinh bai bo 31 thu tuc ve tai chinh doanh nghiep 10 sự kiện nổi bật ngành tài chính năm 2019 có gì khác biệt so với năm 2018

TBCKVN - Bộ Tài chính vừa chính thức công bố 10 sự kiện nổi bật ngành tài chính năm 2019.

bo tai chinh bai bo 31 thu tuc ve tai chinh doanh nghiep Thu ngân sách Nhà nước năm 2019 vượt chỉ tiêu trước nửa tháng

TBCKVN - Tính đến ngày 15/12/2019, tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính đạt 1,4 triệu tỷ đồng, bằng 100,2% so với dự toán ...

Yến Thanh