Bộ Nội vụ trả lời băn khoăn của giáo viên về việc bỏ phụ cấp thâm niên

Cập nhật: 11:40 | 11/03/2024 Theo dõi KTCK trên

Nhiều giáo viên băn khoăn khi đó sẽ không còn phụ cấp thâm niên nhà giáo, đặc biệt đối với các giáo viên đã công tác lâu năm.

Cải cách tiền lương, giáo viên băn khoăn không còn phụ cấp thâm niên nhà giáo

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024.

Nội dung kiến nghị như sau: "Cử tri phản ánh: Theo Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, dự kiến từ ngày 01/7/2024 sẽ tiến hành cải cách tiền lương lương mới sẽ bao gồm lương cơ bản chiếm 70% và 30% gồm các khoản phụ cấp.

Nhiều giáo viên băn khoăn khi đó sẽ không còn phụ cấp thâm niên nhà giáo, đặc biệt đối với các giáo viên đã công tác lâu năm. Cử tri mong muốn Bộ Nội vụ quan tâm khi xây dựng quy định mới để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác và gắn bó với nghề".

Bộ Nội vụ trả lời băn khoăn của giáo viên về việc bỏ phụ cấp thâm niên
Nhiều giáo viên băn khoăn khi đó sẽ không còn phụ cấp thâm niên nhà giáo

Trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ về nội dung kiến nghị nêu trên, tại công văn số 1005/BNV-TL ngày 27/02/2024, Bộ Nội vụ cho biết: khoản 3 mục III Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã nêu: “thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo nguyên tắc bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng”.

Căn cứ Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023-2024, Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Bộ Nội vụ đang khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới (trong đó có chế độ tiền lương đối với đội ngũ giáo viên như ý kiến của cử tri nêu) trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII từ ngày 01/7/2024.

Đề nghị nâng mức phụ cấp kế toán trường học

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 49/BDN ngày 24/01/2024.

Nội dung kiến nghị như sau: Đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, điều chỉnh nâng mức phụ cấp trách nhiệm công việc hàng tháng đối với nhân viên phụ trách kế toán làm việc tại các trường học quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ do quy định mức hưởng hiện nay bằng 0,1 lần mức lương cơ sở là quá thấp.

Bộ Nội vụ trả lời như sau: Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW1, theo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công thì từ ngày 01/7/2024 sẽ triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có đội ngũ nhân viên kế toán tại trường học.

Bộ Nội vụ ghi nhận ý kiến nêu trên của cử tri tỉnh Nam Định để nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét khi xây dựng chế độ tiền lương mới, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp đối với đội ngũ nhân viên kế toán tại trường học.

Đề nghị sớm hướng dẫn bảng lương theo vị trí việc làm để công chức, viên chức yên tâm công tác

Nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024.

Nội dung kiến nghị như sau: “Đề nghị Bộ Nội vụ sớm có văn bản hướng dẫn bảng lương theo vị trí việc làm áp dụng từ 01/7/2024, để người lao động trong khối hành chính sự nghiệp nhà nước được biết và yên tâm công tác”.

Bộ Nội vụ trả lời như sau: Căn cứ Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023-2024 Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Bộ Nội vụ đang khẩn trương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới.

Trong đó, có nội dung kiến nghị của cử tri trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII từ ngày 01/7/2024.

3 loại tiền lương sẽ được điều chỉnh tăng từ ngày 1/7/2024

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó có nội dung về thực hiện ...

Cập nhật mới nhất về tiến độ triển khai chính sách tiền lương mới từ 1/7/2024

Trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết dự kiến tiền lương bình quân chung của cán ...

Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp

Theo nghị định mới sửa đổi, căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, các mức lương trong thang lương, bảng lương, ...

Linh Đan

Tin cũ hơn
Xem thêm