Bộ Công Thương lo ngại nguồn vốn, đồng ý cho A0 nhận “tạm ứng tiền” từ EVN

Cập nhật: 12:47 | 28/09/2023 Theo dõi KTCK trên

Bộ Công Thương cho rằng mức vốn điều lệ phù hợp khi tách A0 thành Công ty TNHH MTV khoảng 4.296 tỷ đồng, trong đó có 776 tỷ đồng tài sản nguyên trạng chuyển từ EVN.

Nâng vốn điều lệ cả giai đoạn 2023 - 2028 lên 4.296 tỷ đồng

Bộ Công Thương có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về góp ý đề án tách Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) khỏi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), về trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn, sau đó chuyển sang Bộ Công Thương, theo Vietnamnet.

Dự kiến, A0 sẽ chuyển thành Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) có vốn điều lệ 776 tỷ đồng. Trong đó bao gồm 735 tỷ đồng theo số liệu Báo cáo tài chính quý II/2023 và 41 tỷ đồng là khối lượng hoàn thành, nghiệm thu, thanh toán các dự án có trong kế hoạch đầu tư năm 2023 mà EVN đã phê duyệt và đang thực hiện tại A0. Mức vốn này được chuyển nguyên trạng các tài sản của NSMO từ EVN tại thời điểm tách công ty.

Bộ Công Thương lo ngại nguồn vốn, đồng ý cho A0 nhận “tạm ứng tiền” từ EVN
Dự kiến, sau khi rời EVN, A0 sẽ chuyển thành Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO)

Bộ Công Thương cho biết kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm của NSMO gồm 26 hạng mục với tổng mức đầu tư hơn 5.165 tỷ đồng, trong đó có 9 dự án cấp bách đã và đang triển khai thực hiện đều là trọng điểm. Lo ngại trường hợp A0 mới tách ra thành lập, việc tiếp cận vốn vay từ các tổ chức tín dụng hay nguồn khác đều rất khó khăn. Bộ Công Thương cho rằng cần bố trí đủ nguồn vốn cho 9 dự án cấp bách này (2.993 tỷ đồng) ngay khi thành lập NSMO.

Ngoài ra, 17 dự án còn lại với tổng mức đầu tư 1.759 tỷ đồng, Bộ Công Thương dự kiến cần bố trí 30% vốn đối ứng trong vốn điều lệ tại thời điểm thành lập, tương ứng 527 tỷ đồng để NSMO có thể thuận lợi huy động vốn cho giai đoạn tiếp theo.

Bộ Công Thương cho biết thêm: “Trong thời gian đầu thành lập, NSMO với quy mô của công ty nhỏ, khả năng cân đối vốn, huy động vốn khó đáp ứng được sự phát triển về nhu cầu đầu tư của hạ tầng trong thời gian ngắn, điều này sẽ làm mất cân bằng về tài chính và không thu xếp được vốn cho các dự án nêu trên”.

Với những căn cứ nêu trên, Bộ cho rằng mức vốn điều lệ phù hợp khi tách A0 thành Công ty TNHH MTV khoảng 4.296 tỷ đồng, trong đó có 776 tỷ đồng tài sản nguyên trạng chuyển từ EVN; 2.993 tỷ đồng vốn đầu tư cho 9 dự án trọng điểm và 527 tỷ đồng vốn đối ứng cho 17 dự án còn lại.

Việc đảm bảo vốn cho NSMO giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định và không bị gián đoạn ngay sau khi được thành lập, không ảnh hưởng đến an ninh cung ứng điện.

EVN vẫn cần “bơm” tiền cho A0 sau khi tách

Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được EVN phê duyệt, tổng chi phí cho hoạt động thường xuyên của A0 hơn 333 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, nếu tính đầy đủ, tổng chi phí thực tế cho hoạt động thường xuyên là gần 452 tỷ đồng/năm.

Trong đó, chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương là 183,6 tỷ đồng, chi phí vật liệu 26,7 tỷ đồng, các khoản dịch vụ mua ngoài 173,5 tỷ đồng, chi phí khác bằng tiền 67,5 tỷ đồng, chi phí sửa chữa lớn 0,5 tỷ đồng.

Kế hoạch giai đoạn năm 2024-2028, tổng chi phí cho hoạt động thường xuyên của NSMO là 3.343 tỷ đồng, bình quân 668,6 tỷ đồng/năm (bao gồm các chi phí về tiền lương, bảo hiểm, thuê trụ sở, thuê bảo hành...).

Do vậy, Bộ Công Thương thống nhất với đề nghị của A0 về việc tạm ứng tiền từ EVN để đảm bảo duy hoạt động của NSMO được ổn định, liên tục, hiệu quả sau khi được thành lập.

Bộ Công Thương đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định bổ sung phương án sử dụng các cơ sở nhà, đất, trụ sở của NSMO khi thành lập, trong đó có phương án xử lý cụ thể về quyền sử dụng, nghĩa vụ cụ thể, phương án bàn giao đối với các cơ sở nhà, đất này.

A0 rời EVN, có thể mang theo hai khoản vay trị giá gần 3 triệu USD về Bộ Công Thương

Về phương án xử lý tài chính, EVN đang cấp vốn vay cho A0 qua hai khoản vay thuộc hiệp định vay của Ngân hàng ...

EVN báo lãi gần 7.000 tỷ đồng sau hai tháng đầu quý III, ông lớn ngành điện "bật sáng"?

Dù có lãi trong hai tháng 7 và 8 vừa qua, lũy kế từ đầu năm đến nay, số lỗ của EVN vẫn khá cao ...

Mộc Trà (T/H)

Tin cũ hơn
Xem thêm