Bên lề Quốc hội: Tiếp thu, chỉnh lý nhiều điểm trong dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Cập nhật: 10:24 | 22/10/2019

TBCKVN - Theo TTXVN, so với dự thảo luật được xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) lần này có nhiều điểm chỉnh lý.

ben le quoc hoi tiep thu chinh ly nhieu diem trong du thao luat chung khoan sua doi
Luật Chứng khoán (sửa đổi) nhằm hoàn thiện thể chế, ổn định môi trường pháp lý bảo đảm cho sự phát triển ổn định, bền vững, an toàn của thị trường chứng khoán. Ảnh: Văn Giáp/BNEWS/TTXVN

Theo chương trình, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sẽ xem xét thông qua dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi). So với dự thảo luật được xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, dự thảo luật lần này có nhiều điểm chỉnh lý.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và hội trường về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi). Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Cơ quan chủ trì thẩm tra cũng đã phối hợp với cơ quan soạn thảo tổ chức các cuộc hội thảo xin ý kiến đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các Đoàn Đại biểu Quốc hội. Qua thảo luận, còn có nhiều ý kiến khác nhau về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Về vấn đề chào bán cổ phiếu thấp hơn mệnh giá, có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, việc bổ sung quy định giá chào bán thấp hơn mệnh giá sẽ phải sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Doanh nghiệp.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và để bảo đảm đồng bộ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Về điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng, nhiều ý kiến nhất trí nâng điều kiện về vốn điều lệ đối với chào bán chứng khoán ra công chúng từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng. Cùng với đó, có ý kiến đề nghị giữ điều kiện này ở mức 10 tỷ đồng và ý kiến khác đề nghị chỉ nâng lên mức 20 tỷ đồng.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc nâng điều kiện về vốn điều lệ nhằm mục đích nâng cao chất lượng, sự ổn định của công ty đại chúng và phù hợp với thông lệ quốc tế, quy mô thị trường chứng khoán. Quy định điều kiện về mức vốn điều lệ để được chào bán chứng khoán ra công chúng là 30 tỷ đồng cũng tương thích với điều kiện niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hiện nay.

Về chào bán trái phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến của đại biểu theo hướng phân định rõ phạm vi Luật Chứng khoán điều chỉnh đối với phát hành chứng khoán của công ty đại chúng và Luật Doanh nghiệp điều chỉnh phát hành chứng khoán của doanh nghiệp không phải công ty đại chúng để bảo đảm tính nhất quán trong việc đưa ra các điều kiện phát hành, quản trị doanh nghiệp cũng như quá trình xem xét chấp thuận, giám sát, thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng công ty đại chúng và doanh nghiệp không phải công ty đại chúng; đồng thời bảo đảm có đủ thời gian đánh giá tác động theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị không quy định về chào bán chứng khoán riêng lẻ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Về vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, việc quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính như hiện nay là phù hợp, giữ ổn định về bộ máy, tổ chức, không tăng thêm đầu mối. Đồng thời, mô hình hiện nay đã và đang phát huy tác dụng, giúp cho Bộ Tài chính quản lý thống nhất các vấn đề liên quan đến tài chính của đất nước; các chính sách phụ trợ cho sự phát triển của thị trường chứng khoán được ban hành trong chỉnh thể một cách đồng bộ, linh hoạt.

Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) đã được rà soát, bổ sung thêm một số quyền hạn, nhiệm vụ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc thực thi nhiệm vụ để có thể tiệm cận gần hơn với các nguyên tắc của Tổ chức quốc tế các Ủy ban chứng khoán (IOSCO).

Nhằm đảm bảo đảm tính thống nhất, giảm bớt đầu mối quản trị, điều hành và minh bạch, rõ ràng trong áp dụng quy định của pháp luật, dự thảo Luật được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng chỉ có 1 Sở giao dịch chứng khoán duy nhất, là đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán; sửa đổi tên gọi thành Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật này và Luật Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ngoài ra, về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) trình Quốc hội Kỳ họp thứ 8 có quy định về điều kiện, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và dự kiến quy định ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Việc quy định như tại Điều 50 dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) bảo đảm được tính thống nhất với quy định hiện hành và dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), bảo đảm tính linh hoạt bằng việc giao Chính phủ hướng dẫn.

Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) cũng quy định rõ chức năng hoạt động của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; quy định về ngân hàng thanh toán cho các giao dịch chứng khoán; về cấp giấy phép thành lập, đăng ký doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán; quy định về vốn của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quy định về xử lý vi phạm và công bố thông tin...

Anh Khang T/h