Bất kể quý I lỗ nặng, MHC vẫn đặt quyết tâm lãi lớn trong năm 2023

Cập nhật: 15:12 | 26/05/2023 Theo dõi KTCK trên

Công ty CP MHC (HOSE: MHC) vừa công bố tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại hội dự kiến tổ chức ngày 15/6 tại Hải Phòng.

Theo tài liệu, Công ty CP MHC đặt kế hoạch tổng doanh thu 200 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế dự kiến 40 tỷ đồng, so với cùng kỳ lỗ 31,14 tỷ đồng.

MHC cho biết sẽ tiếp tục duy trì định hướng trong lĩnh vực dịch vụ kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính và kinh doanh trong lĩnh vực vận tải - logistics.

Đối với lĩnh vực bất động sản, tiếp tục đầu tư phát triển kinh doanh thông qua Công ty con là MHC Land; tiếp tục đầu tư các dự án bất động sản thương mại…

Đối với lĩnh vực vận tải - logistics, Công ty tiếp tục tăng cường hiệu quả kinh doanh, phát triển mở rộng thị trường kinh doanh, giữ và mở rộng trong quan hệ hợp tác với các khách hàng tiềm năng…

Công ty CP MHC lên kế hoạch có lãi trở lại trong năm 2023.
Công ty CP MHC lên kế hoạch có lãi trở lại trong năm 2023.

Trong năm 2022 do kinh doanh thua lỗ với việc ghi nhận lỗ 30,59 tỷ đồng, MHC trình cổ đông kế hoạch không chia cổ tức năm 2022 nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Được biết, trong năm 2021, Công ty trả cổ tức 5% bằng tiền mặt cho cổ đông.

Về công tác nhân sự, ngày 19/5, MHC nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Thùy Linh với lý do cá nhân. Do đó, Công ty trình cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Thùy Linh.

Tại Đại hội tới, MHC dự kiến bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020-2025. Mặc dù vậy, Công ty chưa công bố danh tính ứng cử viên.

Lỗ 30,792 tỷ đồng trong năm 2022

Về kết quả kinh doanh năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của MHC đạt 50,745 tỷ đồng, tăng trưởng 112,34% so với năm 2021 tuy nhiên tổng doanh thu hợp nhất chỉ đạt 194,309 tỷ đồng. giảm 51.82% so với năm 2021. Việc doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính năm 2022 giảm mạnh so với năm 2021 đã dẫn tới lợi nhuận sau thuế bị lỗ 30,792 tỷ đồng.

Năm 2022, MHC đã ghi nhận sự tăng trưởng về doanh thu trong lĩnh vực bất động sản. Thông qua công ty con MIC Land đã mang về doanh thu 34,091 tỷ đồng tăng 369,5% so với mức 7,26 tỷ đồng năm 2021.

Hoạt động đầu tư tài chính trong năm 2022 ghi nhận doanh thu đạt 141,273 tỷ đồng. giảm 62,11% so với mức 376.2 tỷ đồng năm 2021. Điều đó dẫn tới lợi nhuận của hoạt động đầu tư tài chính bị lỗ 16,77 tỷ đồng. Kết quả này chủ yếu phát sinh tử hoạt động tài chính, kinh doanh chứng khoán.

Mảng vận tải, logistics gồm hoạt động kinh doanh Đội xe container và xe nặng của Công ty TNHH MTV Vận tải và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng (Marina Hải Phòng). Năm 2022, Marina Hai Phong vẫn ghi nhận tổng doanh thu đạt 19,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thế đạt 751,5 triệu đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 4,39 tỷ đồng năm 2020,

Quý đầu năm lỗ 36,76 tỷ đồng

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2023, MHC ghi nhận doanh thu đạt 4,03 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 36,76 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 0,36 tỷ đồng.

Trong kỳ, Công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp ghi nhận âm 0,95 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 0,29 tỷ đồng, tức giảm 1,24 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính giảm 68,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 27,23 tỷ đồng, về 12,58 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 24,5%, tương ứng tăng thêm 8,68 tỷ đồng, lên 44,17 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty có thuyết minh chi tiết doanh thu tài chính giảm do hụt lãi từ các khoản đầu tư tài chính, chứng khoán giảm 27,18 tỷ đồng, về 12,55 tỷ đồng; ngược lại, chi phí tài chính tăng do dự phòng giảm giá, mua bán chứng khoán kinh doanh, đầu tư tăng 8,06 tỷ đồng, lên 30,31 tỷ đồng.

Như vậy, bên cạnh kinh doanh dưới giá vốn, Công ty còn hụt doanh thu tài chính và chi phí tài chính tăng cao trong quý đầu năm 2023, đây là nguyên nhân dẫn tới lỗ trong quý I/2023.

Kết thúc quý đầu năm 2023 với lợi nhuận trước thuế ghi nhận lỗ 36,53 tỷ đồng, Công ty cách rất xa kế hoạch lãi 40 tỷ đồng trong năm tài chính.

Bên cạnh kinh doanh thua lỗ, trong quý I/2023, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 351,3 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 28 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 147,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 211,98 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Như vậy, Công ty đã tăng vay nợ trong quý đầu năm để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Trên thị trường chứng khoán, cuối phiên sáng 26/5 cổ phiếu MHC giao dịch quanh mức 4.320 đồng/CP, tăng nhẹ 200 đồng so với phiên 25/5.

Yeah1 (YEG): Không chia cổ tức dù vượt kế hoạch lợi nhuận, tính phát hành riêng lẻ 45 triệu cổ phiếu cho 15 cá nhân

Công ty CP Yeah1 (HOSE: YEG) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 được dự kiến tổ ...

Viettel Post (VTP): Nhọc nhằn kế hoạch kinh doanh 2023

Giới đầu tư đánh giá, việc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng gần 50% trong năm 2023 của Tổng công ty Bưu chính ...

Năm Bảy Bảy (NBB) hủy kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thị giá NBB giao dịch dưới giá chào bán, Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB) bất ngờ quyết định hủy phương ...

Phúc Lâm