Bảo hiểm Quân đội (MIC) dự kiến lợi nhuận tăng trưởng 25%, tăng vốn lên 2.014 tỷ đồng năm 2024

Cập nhật: 12:39 | 06/04/2024 Theo dõi KTCK trên

Mới đây, Công ty CP Bảo hiểm Quân đội (MIC, HOSE: MIG) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với

Năm 2023, Bảo hiểm Quân đội (MIC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.594 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% YoY. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.678 tỷ đồng giảm 10%. Doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp rưỡi cùng kỳ, lên 293 tỷ đồng. Nhờ mức tăng trưởng tốt của hoạt động tài chính, tính chung cả năm, Bảo hiểm Quân đội lãi trước thuế 352 tỷ đồng, tăng 76% so với năm trước và hoàn thành kế hoạch được giao (101% kế hoạch), đạt Top 5 thị phần doanh thu bảo hiểm gốc (kế hoạch là Top 4). Kênh bancas ghi nhận doanh thu 1.483 tỷ đồng, chiếm 32% tổng doanh thu và tăng trưởng 21%.

Bảo hiểm Quân đội (MIC) dự kiến lợi nhuận tăng trưởng 25%, tăng vốn lên 2.014 tỷ đồng năm 2024
Ảnh: Internet

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Bảo hiểm Quân đội tăng nhẹ 3% so với đầu kỳ, lên mức 8.819 tỷ đồng. Khoản tiền và tương đương tiền tăng 98% so với đầu kỳ lên gần 182 tỷ đồng, chủ yếu vẫn là khoản tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, đạt gần 180 tỷ đồng, tăng 98%.

Khoản tài sản tái bảo hiểm đạt 2.145 tỷ đồng, tăng nhẹ 9 tỷ đồng, khoản tài sản ngắn hạn khác giảm 8% xuống còn 1.134 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 15% xuống còn 862 tỷ đồng.

Về cơ cấu nợ, nợ phải trả của doanh nghiệp bảo hiểm này đã giảm nhẹ 1% từ 6.653 tỷ đồng xuống còn 6.738 tỷ đồng. Trong đó, khoản dự phòng nghiệp vụ đã tăng nhẹ 3 tỷ đồng lên hơn 4.042 tỷ đồng, doanh thu hoa hồng chưa được hưởng giảm 5% còn 1.128 tỷ đồng, khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 16% lên 531 tỷ đồng…

Sang năm 2024, Bảo hiểm Quân đội lên kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 25%, doanh thu bảo hiểm tăng 33%, tỷ lệ chi phí kết hợp 96%. Với mức lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 đạt hơn 352 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận của MIC năm 2024 sẽ là 440 tỷ đồng. Công ty dự kiến mức chi trả cổ tức tối thiểu là 10%.

Doanh nghiệp bảo hiểm này cũng định hướng cơ cấu doanh thu các sản phẩm theo hướng đẩy mạnh, tập trung khai thác các sản phẩm có hiệu quả và hướng đến tất cả các nghiệp vụ đều nằm Top 3-5 của thị trường, tăng tỷ trọng doanh thu nghiệp vụ hàng hải và tài sản, thiết kế các gói combo sản phẩm,....Từ đó, từng bước hướng đến mục tiêu TOP 4 về thị phần trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ.

Tại đại hội sắp tới, MIC cũng sẽ trình phương án chia cổ tức 10% bằng tiền từ nguồn lợi nhuận giữ lại của năm 2023. Theo đó MIC sẽ chi khoảng hơn 172 tỷ đồng để chia cổ tức.

Năm 2024, Bảo hiểm Quân đội dự kiến sẽ thực hiện tiếp phương án tăng vốn đã được trình tại đại hội trước từ 1.726 tỷ đồng lên 2.014 tỷ đồng, tương ứng với việc phát hành thêm 28 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (gần 26 triệu co) và theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng;/cp.

Đối với phát hành cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng 1 quyền, 100 quyền được mua 15 cổ phiếu mới). Cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng. Hơn 2,8 triệu cổ phiếu thuộc chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm và gỡ dần tỷ lệ hạn chế qua các năm.

Tổng số tiền thu được từ các phương án phát hành dự kiến là hơn 287 tỷ đồng, sẽ được sử dụng cho mục đích đầu tư tăng năng lực, giải pháp triển khai chiến lược phù hợp với quy định, đầu tư tài chính (trong đó có tiền gửi). Đại hội đồng cổ đông thường niên của MIC sẽ được tổ chức vào ngày 10/4 tới đây.

Ông Đinh Như Tuynh giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Quân đội (MIC)

Bộ Tài chính vừa có văn bản chấp thuận việc bổ nhiệm ông Đinh Như Tuynh đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Bảo hiểm ...

Bảo hiểm Quân đội (MIC) báo lãi quý IV tăng gấp 4,6 lần

Bảo hiểm Quân đội (MIC) ghi nhận kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2023 cao nhất trong lịch sử hoạt động của ...

Bảo hiểm Quân đội (MIC) chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ vào ngày 8/3

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của Bảo hiểm Quân đội ...

Thiên Ân