Bảo hiểm Quân đội (MIC) chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ vào ngày 8/3

Cập nhật: 21:39 | 16/02/2024 Theo dõi KTCK trên

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của Bảo hiểm Quân đội (MIC) là ngày 8/3. Thời gian, địa điểm và các nội dung thảo luận vẫn chưa được doanh nghiệp này công bố.

Cụ thể, Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC, HOSE: MIG) vừa công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 là ngày 8/3.

Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ sẽ được thông báo tới cổ đông trong thư mời họp. Nội dung chi tiết về các vấn đề được thảo luận trong cuộc họp vẫn chưa được công bố.

Bảo hiểm Quân đội (MIC) chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ vào ngày 8/3
Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC, HOSE: MIG)

Về tình hình kinh doanh, trong quý IV/2023, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của MIC ghi nhận doanh thu thuần và tổng chi phí lần lượt sụt giảm 21,9% và 26,7%, xuống còn 964 tỷ đồng và 762 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chi phí đi xuống sâu hơn nên công ty vẫn có khoản lãi thuần ghi nhận 201,8 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, hoạt động tài chính khởi sắc, ghi nhận đạt 92,3 tỷ đồng, tăng 86,8% so với cùng kỳ. Đây cũng là nguyên nhân chính giúp lợi nhuận quý IV của MIC tăng trưởng vượt bậc.

Ngoài ra, chi phí hoạt động tài chính của công ty âm 3,5 tỷ đồng do được hoàn nhập 11,8 tỷ đồng chi phí trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong quý IV. Vào cùng kỳ năm ngoái, chi phí hoạt động tài chính lên tới 37,8 tỷ đồng, ăn mòn gần hết lãi thuần của doanh nghiệp này.

Theo đó, nhờ doanh thu tăng trưởng tốt cùng với việc chi phí giảm mạnh, lãi thuần từ hoạt động tài chính của MIC đã tăng tới 723,1% so với cùng kỳ, đạt 95,8 tỷ đồng

Lãi thuần từ hoạt động khác đóng góp không đáng kể vào cơ cấu lợi nhuận của công ty. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp được giảm 7,8% đã hỗ trợ cho lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp bảo hiểm này đạt 137,8 tỷ đồng, tăng 360,8% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2023, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của MIC đã giảm 2,7% so với năm 2022, đạt 563,6 tỷ đồng. Hoạt động tài chính ghi nhận kết quả tích cực, tăng 83,1% và đạt 294,4 tỷ đồng. Chi phí quản lý được giảm bớt giúp lợi nhuận trước thuế của công ty ở mức 352,1 tỷ đồng, hoàn thành hơn 100% kế hoạch năm.

Theo đó, lợi nhuận quý IV và cả năm 2023 đều là kết quả kỷ lục trong lịch sử hoạt động của bảo hiểm MIC. Tuy nhiên, doanh thu phí bảo hiểm gốc của công ty chỉ ở mức 4.678 tỷ đồng, không đạt mục tiêu 6.100 tỷ đồng đã đề ra.

Tính đến thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của MIC đạt hơn 8.800 tỷ đồng, mở rộng 3,2% so với thời điểm hồi đầu năm. Trong đó, số dư các khoản đầu tư ngắn hạn của ngân hàng là 3.522 tỷ đồng, tăng 33,8% so với đầu năm nhưng giảm so với quý III (hơn 3.800 tỷ đồng).

Trong đó, gần 2.200 tỷ đồng được đầu tư dưới dạng tiền gửi ngắn hạn từ 6 tháng đến 1 năm, hưởng lãi suất từ 4,6% đến 12%/năm. Ngoài ra, MIC cũng ủy thác đầu tư 983 tỷ đồng, nắm 168,9 tỷ đồng trái phiếu (lãi suất từ 9,5% đến 10,5%/năm) và 170 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi (lãi suất 7,6%/năm).

Với các khoản đầu tư dài hạn, số dư tiền gửi của MIC vào cuối năm 2023 là 365 tỷ đồng, với kỳ hạn 2 năm và lãi suất từ 5,5% đến 7,2%/năm. Trước đó vào cuối quý IV, MIC chỉ có 20 tỷ đồng tiền gửi dài hạn. MIC không công bố chi tiết thông tin về việc những khoản tiền gửi này được gửi tại ngân hàng nào.

Được biết, MIC là công ty con của Ngân hàng Quân đội (MB) (tỷ lệ sở hữu vào cuối quý IV là 68,4%). So với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hiện đang niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán, có thể thấy MIC là một doanh nghiệp bảo hiểm có quy mô vốn, tổng tài sản cũng như các chỉ tiêu sinh lời đều khá khiêm tốn. Tuy vậy, MIC lại có tiềm năng rất lớn đối với mảng kinh doan bảo hiểm phục vụ cho các doanh nghiệp thuộc Quân đội và Quân nhân.

Ông Đinh Như Tuynh giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Quân đội (MIC)

Bộ Tài chính vừa có văn bản chấp thuận việc bổ nhiệm ông Đinh Như Tuynh đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Bảo hiểm ...

Bảo hiểm Quân đội (MIC) báo lãi quý IV tăng gấp 4,6 lần

Bảo hiểm Quân đội (MIC) ghi nhận kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2023 cao nhất trong lịch sử hoạt động của ...

Thu Thảo (T/H)