Bảo hiểm BIDV (BIC) chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

Cập nhật: 15:45 | 20/02/2024 Theo dõi KTCK trên

Tổng CTCP Bảo hiểm BIDV (BIC, HOSE: BIC) vừa công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông là 8/3 và ngày tổ chức Đại hội là 4/4, theo quyết định thống nhất giữa 2 cổ đông lớn là BIDV và Fairfax.

Bảo hiểm BIDV (BIC) chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
Tổng CTCP Bảo hiểm BIDV (BIC, HOSE: BIC)

Được biết, Đại hội dự kiến được tổ chức tại tòa nhà 263 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Hà Nội, sẽ có những nội dung như báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024; tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập 2024 - 2029.

Đại hội đồng cổ đông cũng sẽ xem xét báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, mục tiêu phương hướng năm 2024; báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp dành cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024; báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2023…

Về kế hoạch kinh doanh, theo bản công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 mới nhất, trong năm nay, BIC đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm là 5.570 tỷ đồng.

Trong đó, mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm gốc là 5.450 tỷ đồng , mục tiêu lợi nhuận riêng lẻ 530,4 tỷ đồng (mục tiêu lợi nhuận hợp nhất 540 tỷ đồng).

Năm 2024 BIC phấn đấu lọt vào Top 5 công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về quy mô thị phần, đồng thời tiếp tục duy trì vị trí là 1 trong 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về tỷ suất sinh lời trên thị trường.

Được biết, năm 2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm Công ty mẹ BIC đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng trưởng gần 30% so với năm trước, hoàn thành 104% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 4.600 tỷ đồng, tăng trưởng gần 30% so với năm 2022, hoàn thành 105% kế hoạch năm, giúp BIC vươn lên và giữ vững vị trí Top 6 về thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc.

Các chỉ tiêu hiệu quả của BIC trong năm 2023 cũng có sự bứt phá mạnh mẽ. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 580 tỷ đồng, tăng trưởng gần 50% so với năm trước, hoàn thành 120% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận riêng trước thuế đạt gần 560 tỷ đồng, tăng trưởng trên 50% so với năm 2022. Đặc biệt, BIC tiếp tục ghi nhận lợi nhuận cao từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ROA và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE cũng tăng cao, ở mức 6,4% và 17,0%.

Như vậy so với các chỉ tiêu đã đạt được năm 2023, năm 2024 BIC đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng trưởng hơn 10% so với năm trước. Chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất hiện thấp hơn so với năm 2023, tuy nhiên, qua thực tế theo dõi kế hoạch kinh doanh của BIC trong nhiều năm qua, có thể kế hoạch lợi nhuận của BIC sẽ được các cổ đông điều chỉnh và gia tăng so với năm 2023.

Bảo hiểm Agribank (ABIC) báo lợi nhuận quý IV đi lùi 36%

Bảo hiểm Agribank (ABIC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với kết quả kinh doanh kém khả quan. Tuy nhiên, doanh nghiệp ...

"Cả họ" phá sản, thành viên còn lại của SBIC vẫn “sống khỏe”: Lập đỉnh doanh thu, “nói không” với nợ vay

Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm (UPCoM: SCY) là doanh nghiệp duy nhất thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (SBIC) không ...

Vân Anh (T/H)