Bảo hiểm Agribank (ABIC) báo lợi nhuận quý IV đi lùi 36%

Cập nhật: 16:19 | 18/01/2024 Theo dõi KTCK trên

Bảo hiểm Agribank (ABIC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với kết quả kinh doanh kém khả quan. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn hoàn thành 101% kế hoạch lợi nhuận năm 2023 đã đề ra.

Cụ thể, Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC, UPCoM: ABI) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023, Theo đó, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc chỉ tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ, lên gần 556 tỷ đồng. Dù vậy, ABI vẫn có doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 12% lên hơn 573 tỷ đồng, nhờ được hoàn nhập dự phòng doanh thu phí bảo hiểm gốc hơn 16 tỷ đồng và hoa hồng nhượng tái bảo hiểm tăng 52% lên hơn 21 tỷ đồng.

Bảo hiểm Agribank (ABIC) báo lợi nhuận quý IV đi lùi 36%
Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC, UPCoM: ABI).

Ngoài ra, chi phí bồi thường bảo hiểm giảm 8% so cùng kỳ xuống còn 175 tỷ đồng, dẫn đến tổng chi phí bảo hiểm tăng thấp hơn doanh thu (tăng 4%). Kết quả, ABI có lãi gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 34% lên hơn 185 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm, lợi nhuận hoạt động tài chính của ABI cũng tăng 23% so cùng kỳ, lên hơn 44 tỷ đồng. Đây phần lớn đều là lãi tiền gửi có kỳ hạn.

Dù cả 2 hoạt động kinh doanh đều có lãi tăng nhưng lãi ròng của ABI vẫn giảm 36% so cùng kỳ, còn hơn 34 tỷ đồng, do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đến 74% lên gần 187 tỷ đồng. Trong đó, biến động tăng chi phí quản lý chủ yếu đến từ chi phí nhân viên (tăng 51%), chi phí cung cấp dụng cụ đồ dùng văn phòng (gấp 6.1 lần) và chi phí dịch vụ thuê ngoài (tăng 45%).

Khép lại năm 2023, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm hơn 2.018,4 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước. Lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm đạt 716,9 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2022. Trừ đi các chi phí, tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023 của ABIC đạt 308 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm trước.

Trước đó, ABIC đã lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế trong năm 2023 là 305 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 101% kế hoạch đề ra.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của ABIC đạt 3.957,5 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu tài sản, Công ty sở hữu 3.004,2 tỷ đồng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng 8,7% so với năm trước, chiếm tỷ trọng 76% tổng tài sản. Cụ thể khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là tiền gửi có kỳ hạn gốc trên 3 tháng.

Với lượng tiền gửi lớn, năm 2023, lãi tiền gửi có kỳ hạn của ABIC đạt 172,2 tỷ đồng, tăng 30,7% so với năm trước. Công ty cũng sở hữu 110,7 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn, nhận lãi tiền gửi không kỳ hạn 319,8 triệu đồng. Các khoản tiền gửi này được gửi tại công ty mẹ là Ngân hàng Agribank.

Ngoài ra, ABIC không nắm giữ bất kỳ trái phiếu, cổ phiếu hay khoản đầu tư tài chính nào hay tham gia đầu tư, góp vốn vào công ty con, công ty liên kết.

Trước đó, cuối tháng 11/2023, cổ đông của Bảo hiểm Agribank đã nhận được cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng. Với gần 51,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước Công ty chi gần 51,6 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ với cổ đông.

Kể từ khi niêm yết trên sàn năm 2009 tới 2020, Bảo hiểm Agribank chia cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ trung bình khoảng 12% mỗi năm. Nhưng từ năm tài chính 2020, Công ty bắt đầu bổ sung hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Trong năm 2024, Công ty dự kiến phát hành thêm hơn 20,83 triệu cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 41,34%, tương đương cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 4.134 cổ phiếu mới. Nguồn vốn sử dụng được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được tính đến thời điểm 31/12/2022.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 208,35 tỷ đồng, dự kiến, sau khi phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của Bảo hiểm Agribank sẽ đạt mức 723,9 tỷ đồng.

ĐBQH đề nghị giao Chính phủ quy định việc bán chéo bảo hiểm của ngân hàng

Băn khoăn về việc dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) sắp về đích nhưng chưa có chế tài đủ mạnh để ...

Điểm tên 14 công ty bảo hiểm thuộc diện thanh tra của Bộ Tài chính năm 2024

Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên đề đối với 14 doanh nghiệp ...

Vân Anh