Ban Giám đốc và HĐQT tự ý làm giả biên bản đại hội đồng cổ đông

Cập nhật: 09:26 | 09/06/2020 Theo dõi KTCK trên

Ban Giám đốc và HĐQT tự ý làm giả biên bản đại hội đồng cổ đông để đưa ra sở Kế hoạch đầu tư đổi Giấy phép Kinh doanh và đổi tên người đại diện pháp luật trên giấy phép kinh doanh có hợp lệ không?

Cổ đông hỏi: Một Công ty cổ phần không tổ chức đại hội cổ đông mà Ban Giám đốc và HĐQT tự ý làm giả biên bản đại hội đồng cổ đông để đưa ra sở Kế hoạch đầu tư đổi Giấy phép Kinh doanh và đổi tên người đại diện pháp luật trên giấy phép kinh doanh. Như vậy có hợp lệ không và có vi phạm pháp luật không? Hình thức xử lý ra sao? Trân trọng.

ban giam doc va hdqt tu y lam gia bien ban dai hoi dong co dong

Đáp:

Trường hợp BGĐ và HĐQT tự ý làm giả Biên bản Đại hội đồng cổ đông để đổi tên người đại diện pháp luật là vi phạm các quy định về đăng ký thay đổi nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, anh/chị gửi đơn đến Sở KHĐT đề nghị không giải quyết hồ sơ hoặc đề nghị hũy Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp mang tên người đại diện theo pháp luật mới.

Tùy theo tính chất vụ việc, Sở KHĐT sẽ chuyển hồ sơ đến UBND Quận, Huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để đề nghị xử phạt vi phạm hành chính.

Trân trọng.