Bac A Bank (BAB) chốt ngày trả cổ tức với tỷ lệ 8% bằng cổ phiếu

Cập nhật: 11:10 | 27/06/2022 Theo dõi KTCK trên

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank - Mã chứng khoán: BAB) cho biết ngày 6/7/2022 tới đây, ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

Bac A Bank (BAB) chốt ngày trả cổ tức với tỷ lệ 8% bằng cổ phiếu (Ảnh minh họa)
Bac A Bank (BAB) chốt ngày trả cổ tức với tỷ lệ 8% bằng cổ phiếu (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bac A Bank dự kiến phát hành hơn 60 triệu cổ phiếu, tỷ lệ chia cổ tức là 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 8 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành là 602 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Bac A Bank năm 2021 sau khi đã trích lập các quỹ, được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp các quy định pháp luật. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ do HĐQT ngân hàng quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển cho công đoàn ngân hàng.

Trước đó, Bac A Bank cũng đã công bố Quyết định của Ngân hàng Nhà nước cho phép tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 1.822 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên mức 9.354 tỷ đồng.

Cụ thể, Bac A Bank sẽ được tăng vốn dưới hình thức phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế sau khi đã trích lập các quỹ là hơn 602,5 tỷ đồng và chào bán cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu tối đa hơn 1.220 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ ngân hàng thông qua ngày 16/4.

Kế hoạch năm 2022, Bac A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 10,6% so với thực hiện năm 2021. Tổng tài sản mục tiêu của ngân hàng đạt 130.000 tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm; huy động vốn khách hàng tăng 9% và tổng cấp tín dụng tăng 10%, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%.

Kết thúc quý I/2022, Bac A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 246 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và đạt gần 25% kế hoạch năm.

Trong đó, thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng, đạt gần 531 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với quý I/2021. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 5,5%, đạt hơn 16 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối tiếp tục ghi nhận lỗ 9,7 tỷ đồng trong quý I/2021, cao hơn nhiều so với khoản lỗ cùng kỳ. Các hoạt động chứng khoán đầu tư và hoạt động kinh doanh khác giảm lần lượt 78% và 63% so với cùng kỳ, đạt 6,7 và 1,5 tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2022, tổng tài sản của ngân hàng giảm 2,3%, đạt hơn 117.000 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng đạt 86.980 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Tiền gửi của khách hàng tăng 1,7%, đạt 95.000 tỷ đồng.

Số dư nợ xấu của Bac A Bank giảm nhẹ 0,2% trong quý I, đạt 654 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,77% xuống còn 0,75%.

Trong kỳ, số lượng cán bộ nhân viên của ngân hàng cũng tăng lên 2.722 người. Ngân hàng tăng mạnh chi phí cho nhân viên từ 141 tỷ đồng lên 157 tỷ đồng, tương đương tăng 11,7%.

NIM ngân hàng nào đang bị thu hẹp lại nhất?

Trong báo cáo cập nhật ngành ngân hàng mới đây, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đã đánh giá triển vọng về NIM ngân hàng là ...

Ngân hàng nào lãi nhiều nhất từ kinh doanh ngoại hối quý I/2022?

Quý I/2022, trong nhóm các ngân hàng khảo sát, có 17 ngân hàng ghi nhận tăng trưởng lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối năm ...

Nhận khoản vay ưu tiên từ BAC A BANK, khách hàng an tâm hiện thực mục tiêu sống

Nhằm mang đến cơ hội tiếp cận nguồn tài chính ưu đãi, phục vụ đa dạng nhu cầu tiêu dùng, mua sắm và sản xuất ...

Thu Thủy