Bac A Bank (BAB) báo lãi quý I nhích nhẹ, tổng nợ xấu tăng 22% chỉ sau 3 tháng

Cập nhật: 10:06 | 22/04/2024 Theo dõi KTCK trên

Mặc dù nguồn thu chính tăng trưởng tốt, tuy nhiên nhiều mảng kinh doanh ngoài lãi đều ghi nhận sụt giảm. Động lực chính giúp Bac A Bank vẫn ghi nhận kết quả tăng trưởng dương trong quý đầu năm đến từ khoản hoàn nhập dự phòng hơn 52 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với nguồn thu cốt lõi của ngân hàng là thu nhập lãi thuần ghi nhận đạt gần 813 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2023.

Bac A Bank (BAB) báo lãi quý I nhích nhẹ, tổng nợ xấu tăng 22% chỉ sau 3 tháng
Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB)

Mặc dù vậy, các nguồn thu ngoài lãi hầu hết đều ghi nhận sụt giảm so với cùng kỳ. Trong đó, lãi từ dịch vụ ghi nhận giảm 25%, xuống còn 23 tỷ đồng; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm tới 63%, xuống chỉ còn 11,5 tỷ đồng; lãi từ hoạt động khác cũng giảm 20%, xuống còn 3,7 tỷ đồng và kinh doanh ngoại hối thậm chí còn ghi nhận lỗ gần 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 31 tỷ đồng.

Trong kỳ, tổng chi phí hoạt động ghi nhận ở mức hơn 499 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ở mức gần 53 tỷ đồng trong kỳ này. Tuy nhiên, quý này Bac A Bank cũng được hoàn nhập hơn 52 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 86% so với cùng kỳ. Kết quả, Bac A Bank báo lãi trước thuế chỉ tăng nhẹ 1%, đạt gần 339 tỷ đồng.

Bac A Bank (BAB) báo lãi quý I nhích nhẹ, tổng nợ xấu tăng 22% chỉ sau 3 tháng
Nguồn: BCTC Bac A Bank..

Trong năm 2024, Bac A Bank lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu đạt 1.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho cả năm. Như vậy, sau quý đầu năm, ước tính Bac A Bank đã thực hiện được 31% kế hoạch cho lợi nhuận cho cả năm 2024.

Tính đến thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của ngân hàng này bị thu hẹp 2% so với thời điểm hồi đầu năm, chỉ còn 149.352 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng nhẹ 1% lên mức 100.542 tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng đi ngang ở mức 118.124 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu tính đến thời điểm kết thúc quý đầu năm ghi nhận ở mức gần 1.118 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng mạnh nhất tới 74%, nợ có khả năng mất vốn cũng tăng 15%. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng cũng bị đẩy từ mức 0,92% lên 1,11% sau 3 tháng đầu năm.

Ở diễn biến liên quan, ngày 27/4 tới đây Bac A Bank sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại Nghệ An. Theo tài liệu đại hội được công bố, trong năm 2024, Bac A Bank lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2023. Tổng tài sản dự kiến ở mức 163.835 tỷ đồng, tăng 7,5%, huy động vốn thị trường 1 đạt 126.232 tỷ đồng, tăng 4,5%. Cho vay khách hàng được kỳ vọng sẽ tăng 10,5% lên 110.339 tỷ đồng, kinh doanh, đầu tư chứng khoán tiến thêm 2,46% lên 32.338 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu dự kiến sẽ được ngân hàng kiểm soát dưới mức 1,5%, trong khi các chỉ số như ROA, ROE lần lượt ở mức 0,56% và 7,73%.

Về mục tiêu dài hơn, trong giai đoạn 2024 - 2029, Bac A Bank đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trước thuế từ 5% đến 10%/năm. Tổng tài sản dự kiến tăng trưởng từ 7 đến 12%/năm, dư nợ cho vay khách hàng tăng 8 - 12%/năm. Huy động vốn được dự báo sẽ tiến thêm từ 4 đến 12%/năm. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) sẽ đảm bảo theo quy định của NHNN, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

Một nội dung quan trọng khác sẽ được trình đại hội sắp tới là phương án tăng vốn điều lệ từ 8.959 tỷ đồng lên gần 11.524 tỷ đồng, tương đương mức tăng 16,93% thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Chào 2024, Bac A Bank tung gói lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,6%/năm

Để hỗ trợ chất lượng cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm, góp phần mang đến cho Khách ...

PGBank báo lãi "đi lùi" 24%, tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh trong quý I/2024

Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank – UPCOM: PGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024.

Vân Anh