Ba tháng cuối 2022, lợi nhuận Khang Điền (KDH) giảm sâu, nợ vay tăng vọt

Cập nhật: 11:07 | 24/01/2023 Theo dõi KTCK trên

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (HOSE: KDH) đã có một quý IV/2022 kém sáng khi doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận trước thuế lại giảm sâu so với cùng kỳ.

Khang Điền (KDH): Lợi nhuận 9 tháng tăng trưởng nhờ giao dịch mua rẻ, dòng tiền kinh doanh âm nặng

Lợi nhuận giảm mạnh dù doanh thu tăng cao

Trong quý IV, doanh thu thuần của KDH tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Do giá vốn tăng cao tới 9 lần nên lợi nhuận gộp giảm 38%, còn 298 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm cực mạnh từ 82,2% còn 24,1%.

Doanh thu tài chính quý này đạt 9 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước; trong khi chi phí tài chính tăng vọt 6 lần lên 29 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí quản lý cũng tăng 18%, đạt 57 tỷ đồng. Điều đó khiến cho việc chi phí bán hàng giảm 62% là không đủ để cứu vãn lợi nhuận.

Kết quả, dù doanh thu tăng trưởng tốt song do giá vốn và các loại chi phí đều neo cao nên lợi nhuận trước thuế của công ty giảm 66% so với cùng kỳ, còn 179 tỷ đồng.

Luỹ kế năm 2022, các chỉ tiêu kinh doanh của KDH đều giảm so với năm 2021. Cụ thể, doanh thu thuần giảm 22%, còn 2.911 tỷ đồng; lợi nhuận gộp giam 23%, còn 1.383 tỷ đồng.

Trong năm, chi phí tài chính tăng 12% (đạt 81 tỷ đồng), chi phí quản lý tăng 21% (đạt 219 tỷ đồng), chỉ chi phí bán hàng giảm 50% (đạt 103 tỷ đồng).

Tuy nhiên, nhờ có 412 tỷ đồng lợi nhuận khác (tăng gấp 2,2 lần, chủ yếu là khoản lãi từ giao dịch mua rẻ - tức khoản đầu tư vào Công ty Phước Nguyên và Đoàn Nguyên), KDH có lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 1.408 tỷ đồng, giảm 8%; lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 1.081 tỷ đồng, giảm 10%.

Năm 2022, KDH đặt mục tiêu 4.000 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành 72% mục tiêu doanh thu và 77% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Nợ vay tăng vọt, dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm nặng

Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của KDH đạt 21.631 tỷ đồng, tăng 50% so với đầu năm; 95% là tài sản ngắn hạn. Đà tăng mạnh mẽ này là do hàng tồn kho tăng 61% lên 12.440 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 26% lên 5.303 tỷ đồng. Như vậy, các khoản phải thu và hàng tồn kho đã chiếm tới 82% tổng tài sản – một tỷ trọng rất cao, khá đáng quan ngại về chất lượng tài sản. Đó là chưa kể KDH còn 749 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn.

Một điểm đáng chú ý khác trong cơ cấu tài sản của KDH là lượng tiền và tương đương tiền rất lớn, đạt 2.752 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của KDH tại ngày kết thúc năm 2022 đạt 9.837 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với đầu năm. Điểm sáng là KDH có 987 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn, tăng 6 lần.

Tuy nhiên, nợ vay của KDH cũng tăng rất mãnh liệt, đạt 6.771 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn đạt 1.028 tỷ đồng, tăng 26%; vay dài hạn đạt 5.743 tỷ đồng, tăng 3,3 lần.

Vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm của KDH đạt 11.794 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,83 lần; hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu chỉ 0,57 lần - mức rất an toàn.

Dòng tiền là điểm trừ khá lớn của công ty. Dòng tiền kinh doanh năm 2022 âm tới 1.824 tỷ đồng; nguyên nhân chủ yếu là do tăng tồn kho (4.707 tỷ đồng), tăng các khản phải thu (576 tỷ đồng), chi trả lãi vay (492 tỷ đồng). Dòng tiền kinh doanh âm cũng là “căn bệnh kinh niên” của Khang Điền trong nhiều năm liền. Chẳng hạn, giai đoạn 2020 - 2021, dòng tiền kinh doanh của công ty lần lượt âm 2.010 tỷ đồng và 1.747 tỷ đồng.

Với việc dòng tiền đầu tư âm 19 tỷ đồng, KDH trở nên lệ thuộc nặng nề vào vốn vay bên ngoài. Trong năm, dòng tiền đi vay của công ty đã lên tới 4.208 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi; trong khi đó dòng tiền trả nợ gốc vay ít hơn 200 tỷ đồng so với năm trước.

Tuy nhiên, điều an ủi là dòng tiền tài chính đã giúp lưu chuyển tiền thuần cả năm đạt 1.386 tỷ đồng, giúp tiền và tương đương tiền cuối năm tăng thêm 2 lần so với đầu năm.

Trong những ngày đầu năm 2023, cổ phiếu KDH nhận tin xấu khi bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) loại khỏi rổ chỉ số VN30 cho kỳ tháng 1/2023, hiệu lực từ ngày 6/2 đến ngày 4/8/2023.

Được biết, chỉ số VN30 là tập hợp 30 cổ phiếu có chỉ số vốn hóa lớn, dựa trên bộ chỉ số được HOSE triển khai, bắt đầu từ năm 2012.

Nhóm cổ phiếu VN30 sẽ bao gồm 30 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán và chiếm đến 80% tổng giá trị vốn hóa thị trường. Các điểm chung của nhóm công ty trong rổ VN30 là công ty được đánh giá cao về mặt quản trị nhân lực, vận hành so với mặt bằng chung;

Tổng số giao dịch chứng khoán của các công ty trong rổ VN30 chiếm 60% giao dịch trên thị trường; Chỉ số vốn hóa cao và tính thanh khoản lớn, mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Thảo Nguyên

Tin cũ hơn
Xem thêm