8.047 doanh nghiệp được thành lập mới trong tháng 9/2016

Cập nhật: 16:36 | 29/09/2016 Theo dõi KTCK trên

TBCKVN – Tin từ Bộ kế hoạch và đầu tư, trong tháng 9/2016 đã có 8.047 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký là 76.153 tỷ đồng. So với tháng 8/2016 giảm 13,3 % về số doanh nghiệp nhưng tăng 7,31% về vốn đăng ký. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 71.500 người.


8047 doanh nghiep duoc thanh lap moi trong thang 92016


Cũng theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong 9 tháng đầu năm 2016, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp trở lại hoạt động của cả nước là 101.961 doanh nghiệp (81.451 thành lập mới và 20.510 quay trở lại hoạt động). Tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp mới thành lâp mới là 629.094 tỷ đồng tăng 19,2% về số vốn doanh nghiệp và tăng 49,5% về số vốn đăng ký so với 9 tháng đầu năm 2015.Cao Sơn

Tin liên quan
Tin cũ hơn
Xem thêm