33 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao

Cập nhật: 15:06 | 14/12/2023 Theo dõi KTCK trên

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 511/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Thông báo nêu, ngay từ đầu năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên rất quyết liệt, chỉ đạo sát sao công tác giải ngân vốn đầu tư công. Đến nay đã ban hành 08 nghị quyết, 01 chỉ thị, 06 công điện và nhiều văn bản điều hành, trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải tập trung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

33 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao
Thủ tướng Chính phủ phê bình các bộ, cơ quan trung ương, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp và chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Đến hết tháng 11/2023, ước giải ngân đến hết tháng 11 năm 2023 đạt khoảng 65,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn 6,77% về tỷ lệ và cao hơn khoảng 123 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2022; trong đó có nhiều bộ, cơ quan trung ương, địa phương đạt tỷ lệ giải ngân cao (có 03 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân trên 75%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, đến nay còn có 21 bộ, cơ quan trung ương và 33 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao; có 41 bộ, cơ quan trung ương và 24 địa phương giải ngân thấp hơn mức trung bình của cả nước, trong đó có 15 bộ, cơ quan trung ương chỉ giải ngân dưới 15% và 08 địa phương giải ngân dưới 50%; còn nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê bình các bộ, cơ quan trung ương, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp và chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp quyết liệt để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Thông báo cũng nêu rõ, việc chậm giải ngân của một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương có nhiều nguyên nhân, trong đó công tác chuẩn bị dự án còn hạn chế dẫn tới phải điều chỉnh nhiều lần; việc lập kế hoạch vốn chưa sát với thực tế và khả năng thực hiện, bố trí vốn còn dài trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm.

Bên cạnh đó, sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở một số bộ, cơ quan, địa phương chưa quyết liệt, sâu sát, kịp thời; năng lực nhà thầu, ban quản lý dự án một số trường hợp còn hạn chế; kỷ cương kỷ luật trong đầu tư công chưa nghiêm.

Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các Bộ, cơ quan, địa phương nhiều trường hợp chưa chặt chẽ, hiệu quả; giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc; một số cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật còn chồng chéo, áp dụng thiếu thống nhất, chậm được sửa đổi, bổ sung; vẫn còn tình trạng thiếu nguyên vật liệu thi công, nhất là đối với các dự án giao thông quan trọng quốc gia.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là hết niên độ ngân sách năm 2023, trong khi khối lượng vốn chưa giải ngân còn khá lớn. Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nước vì dân; quyết tâm giải ngân ít nhất 95% kế hoạch vốn được giao.

Thường trực Chính phủ đặt ra quan điểm quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội, đồng thời kêu gọi đẩy mạnh giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và chống tham nhũng, lãng phí. Đối diện với những thách thức và khó khăn, giải ngân đầu tư công được coi là một công cụ quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân.

Thông báo cũng nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu và tư vấn để đẩy nhanh tiến độ, cũng như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và chậm tiến độ. Đồng thời, các bộ, cơ quan trung ương, và địa phương được yêu cầu hoàn thiện chế tài trong việc xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân hoặc để xảy ra tiêu cực, lãng phí.

Thường trực Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các Nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời kêu gọi tăng cường thông tin, truyền thông để tạo sự đồng thuận xã hội và sự tham gia tích cực của cộng đồng.

Khai mạc Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam năm 2023

Tối 12/12, Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam-Hậu Giang 2023 đã chính thức khai mạc tại TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là ...

Phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho người lao động

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đây là kỳ nghỉ được người lao ...

PV

Tin cũ hơn
Xem thêm