Nóng: KRX vận hành chính thức vào ngày 2/5

Cập nhật: 19:30 | 19/04/2024 Theo dõi KTCK trên

Ngày 19/4, Bộ Tài chính tổ chức cuộc họp về việc triển khai Gói thầu Công nghệ thông tin KRX hướng tới mục tiêu đưa hệ thống vào vận hành chính thức (golive) từ ngày 2/5.

lSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc triển khai Gói thầu Công nghệ thông tin KRX đạt mục tiêu đưa hệ thống vào vận hành chính thức từ ngày 2/5/2024.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính tại cuộc họp ngày 19/4/2024 về việc triển khai Gói thầu Công nghệ thông tin KRX (Gói thầu KRX) hướng tới mục tiêu đưa hệ thống vào vận hành chính thức (golive) từ ngày 2/5/2024 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch SGDCK Hà Nội, Tổng Giám đốc yêu cầu các cá nhân và đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, nêu cao tình thần trách nhiệm, tập trung cao độ, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai công việc thuộc Gói thầu KRX, cụ thể;

1. Hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định đảm bảo điều kiện về pháp lý để đưa hệ thống vào vận hành: Các đơn vị gồm P.CNTT, P.HTGD, P.TTTP, P.TTCKPS, P.GSGD, P.TTTT chủ động, tích cực phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, UBCKNN và các đơn vị liên quan rà soát hệ thống văn bản quy định, hoàn thiện hệ thống quy chế, biên bản phối hợp và xây dựng các quy trình nghiệp vụ đảm bảo đầy đủ, phù hợp với hệ thống mới và sẵn sàng trước ngày golive.

Về công tác nghiệm thu hệ thống: Các đơn vị gồm P.CNTT, P.HTGD, P.TTTP, P.TTCKPS, P.GSGD, P.TTTT chủ động phối hợp với đơn vị Tư vấn giám sát (TVGS) và Chủ đầu tư để hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ nghiệm thu theo quy định.

Về chuẩn bị nguồn lực, hạ tầng đảm bảo sẵn sàng golive hệ thống:

- Các đơn vị gồm P.CNTT, P.HTGD, P.TTTP, P.TTCKPS, P.GSGD, P.TTTT có trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng về nhân sự, đảm bảo phối hợp triển khai kịp thời công tác chuyển đổi dữ liệu và đưa hệ thống vào vận hành chính thức theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

- P.CNTT có trách nhiệm phối hợp với Nhà thầu và Chủ đầu tư rà soát, chuẩn bị kỹ càng về môi trường công nghệ, hạ tầng kỹ thuật bao gồm đường truyền kết nối, các trang thiết bị máy chủ, máy trạm và toàn bộ các hệ thống phần mềm Legacy liên quan để phục vụ đưa hệ thống mới vào vận hành.

Về công tác điều phối: Ban điều phối có trách nhiệm bám sát tiến độ triển khai dự án, thông báo phổ biến kịp thời kế hoạch triển khai cho các đơn vị liên quan, đảm bảo để phối hợp thực hiện các công việc một cách hiệu quả, đúng tiến

Về công tác hậu cần: P.HCQT sẵn sàng về công tác hậu cần, đảm bảo các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, hạ tầng, thủ tục hành chính... đảm bảo hỗ trợ kịp thời các đơn vị trong quá trình triển khai hệ thống mới.

Băng Băng

Tags: KRX
Tin liên quan