ĐHĐCĐ 2020: TIG đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 tăng gần 60% so với năm 2019

Cập nhật: 14:13 | 29/06/2020 Theo dõi KTCK trên

Ngày 29/6/2020, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã chứng khoán TIG) được tổ chức tại Vườn Vua Resort & Villas, đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.

dhdcd 2020 tig dat ke hoach loi nhuan nam 2020 tang gan 60 so voi nam 2019

TIG ký kết hợp tác chiến lược phân phối dự án Vườn Vua Resort & Villas

dhdcd 2020 tig dat ke hoach loi nhuan nam 2020 tang gan 60 so voi nam 2019

TIG ký kết hợp tác chiến lược phát triển dự án Vườn Vua Resort & Villas

dhdcd 2020 tig dat ke hoach loi nhuan nam 2020 tang gan 60 so voi nam 2019

TIG trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%

dhdcd 2020 tig dat ke hoach loi nhuan nam 2020 tang gan 60 so voi nam 2019

TIG: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Theo Báo cáo của HĐQT TIG tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: Về quy mô, tổng tài sản hợp nhất của Công ty đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng 32,64% so với năm 2018; tổng tài sản công ty mẹ đạt gần 1.180 tỷ đồng, tăng 16,62% so với năm 2018; vốn chủ sở hữu hợp nhất đạt gần 1.220 tỷ đồng, tăng 21,76% so với năm 2018; vốn chủ sở hữu công ty mẹ đạt trên 968 tỷ đồng, tăng 8,26% so với năm 2018. Trong năm 2019, Công ty cũng đẩy mạnh công tác đầu tư vào công ty con, công ty liên kết để mở rộng hoạt động kinh doanh và phát triển lĩnh vực kinh doanh mới. Cụ thể, đầu tư vào Công ty CP tòa nhà Công nghệ xanh TIG - HDE; góp vốn thành lập 2 công ty về điện gió là Công ty CP Điện gió Thăng Long – Hướng Sơn 1; Công ty CP Điện gió Thăng Long – Hướng Sơn 2.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng vượt trội so với năm 2018, lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất năm 2019 đạt 409.797 triệu đồng, tăng 35,14% so với năm 2018, đạt 91,07% kế hoạch đặt ra; tổng doanh thu công ty mẹ năm 2019 đạt 369.580 triệu đồng, tăng 40,74% so với năm 2018, đạt 94,76% kế hoạch đặt ra; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 145.403 triệu đồng, tăng 94,85% so với năm 2018, vượt 7,71% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 146.391 triệu đồng, tăng 114,50% so với năm 2018, vượt 21,99% so với kế hoạch đặt ra. Trả cổ tức năm 2019 là 10%.

dhdcd 2020 tig dat ke hoach loi nhuan nam 2020 tang gan 60 so voi nam 2019
Toàn cảnh Đại hội

Đặc biệt, mặc dù có những ảnh hưởng từ hậu đại dịch Covid -19, ĐHCĐ TIG vẫn đặt quyết tâm lớn, đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 hết sức lạc quan với lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 230 tỷ đồng, tăng gần 60% so với năm 2019.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT chia sẻ: Năm 2019 là cột mốc quan trọng của TIG, đánh dấu sự tăng trưởng vượt trội về doanh thu, lợi nhuận và đặc biệt là Công ty đã bắt đầu tham gia vào lĩnh vực năng lượng tái tạo- điện gió, với việc chuẩn bị triển khai 2 dự án điện gió Thăng Long Hướng Sơn 1 và 2, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của Công ty là phát triển các sản phẩm “xanh”, thân thiện với môi trường.

Thay mặt Ban Điều hành, Bà Vũ Huyền Trâm, Giám đốc tài chính đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 cũng như định hướng kinh doanh năm 2020. Năm 2019, tổng doanh thu hợp nhất của TIG đạt 409,80 tỷ đồng, bằng 135,14% so với doanh thu năm 2018 và đạt 79% chỉ tiêu so với kế hoạch. Lợi nhuận hợp nhất đạt 145,40 tỷ đồng, bằng 194,85% so với năm 2018 và đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

dhdcd 2020 tig dat ke hoach loi nhuan nam 2020 tang gan 60 so voi nam 2019
Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, chương trình tại Đại hội

Bên cạnh đó, Đại hội cũng nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Thông qua việc tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ; Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Tờ trình chuyển niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX); Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận Công ty năm 2019; Thông qua phương án chi trả cổ tức cho cổ đông; Thông qua các hợp đồng, giao dịch với ngân hàng, các tổ chức tín dụng, với các đối tác, khách hàng thường xuyên; Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

dhdcd 2020 tig dat ke hoach loi nhuan nam 2020 tang gan 60 so voi nam 2019
Các cổ đông trao đổi, thảo luận tại Đại hội

Cũng tại Đại hội, Ban lãnh đạo TIG đã trả lời các câu hỏi của đại diện cổ đông xoay quanh các vấn đề được cổ đông quan tâm như: Kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2020, vấn đề chia cổ tức, lợi nhuận, giá trị cổ phiếu, những dự án chuẩn bị đi vào khai thác để thúc đẩy kinh doanh của công ty… Thông qua các phần trả lời, Ban Lãnh đạo TIG đã giải đáp thắc mắc cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, kế hoạch phát triển của Công ty trong thời gian tới và tin tưởng nhấn mạnh vào những kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2020.

Bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh, với sự đồng thuận và nhất trí cao của đại đa số cổ đông, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của TIG đã thành công tốt đẹp. Đây sẽ là động lực để TIG phát triển và lớn mạnh hơn nữa trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

PV