• Chiến lược nào cho doanh nghiệp dệt may năm 2021?

    Chiến lược nào cho doanh nghiệp dệt may năm 2021?

    Dù chịu tác động từ dịch bệnh COVID-19 và sự giảm tốc của kinh tế thế giới trong năm 2020 song các doanh nghiệp dệt may trong nước đã nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh mới, kịp thời chuyển đổi cơ cấu mặt hàng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm cùng như thu nhập ổn định cho hàng triệu người lao động.
    14:43 | 02/12/2020
|< < 1 2 3 > >|