Thanh Hóa vượt chỉ tiêu được giao về thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2022

Cập nhật: 00:00 | 24/06/2022 Theo dõi KTCK trên

Những tháng đầu năm, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phát triển, qua đó tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước (NSNN).

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Hóa bị phạt 70 triệu đồng

Vị trí vàng của phân khu thương mại duy nhất tại Sun Beauty Onsen

Khoáng sản TKV (KSV) lợi nhuận tăng trưởng trên dưới 70% mỗi năm

Thanh Hóa vượt chỉ tiêu được giao về thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2022
Tổng quan TP. Thanh Hóa

Trong 6 tháng đầu năm 2022, thu NSNN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 26.334 tỷ đồng, tương ứng 93,6% dự toán giao năm 2022, tăng 63% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 16.678 tỷ đồng, bằng 97% dự toán và tăng 60% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 9.656 tỷ đồng, bằng 88% dự toán, tăng 69% so với cùng kỳ.

Để đạt kết quả trên, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành vượt mức thu NSNN năm 2022. Trong đó, Cục Thuế giao chỉ tiêu phấn đấu, dự toán hàng quý cho các đơn vị kịp thời để chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN.

Tăng cường chỉ đạo các Chi cục Thuế tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo tốt công tác thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử đất. Thường xuyên đánh giá tình hình thu NSNN, thu tiền sử dụng đất, thu hồi nợ thuế và xử lý nợ thuế để báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh chỉ đạo.

Đồng thời, phối hợp với các chủ đầu tư công trình từ ngân sách Nhà nước các cấp để có thông tin về tình hình giải ngân vốn, nghiệm thu theo giai đoạn và quyết toán công trình để chỉ đạo các Phòng, Chi cục Thuế rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế và yêu cầu người nộp thuế kê khai bổ sung kịp thời. Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế đã được Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tăng cường, với các hình thức hỗ trợ điện tử, trực tuyến.

Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Hoằng Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Hoằng Hóa ...

Thanh Hóa: Thực hư dự án Lam Sơn Square

Trên địa bàn không hề có dự án nào mang tên “Lam Sơn Square” đó là khẳng định của ông Hà Đình Cường – Trưởng ...

Thanh Hóa: Đồng ý điều chỉnh Cụm công nghiệp Đông Ninh

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định 1987/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Cụm ...

Nhật Nam