lãi kỳ hạn 1 tháng - Tin tức lãi kỳ hạn 1 tháng cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán
  • So sánh lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng tại các ngân hàng tháng 4/2021
    Khảo sát lãi suất ngân hàng của 30 ngân hàng thương mại trong nước đầu tháng 4, lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng tiếp tục có sự điều chỉnh tăng/giảm trái chiều tại một số ngân hàng so với hồi đầu tháng 3. Khung lãi suất từ đó mà cũng thay đổi chỉ còn dao động trong phạm vi từ 2,55%/năm - 3,95%/năm.
    14:51 | 08/04/2021