Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp

Cập nhật: 11:24 | 24/10/2020

Thêm 11 doanh nghiệp trong đó có BIC, LLM, LTG, HU6 VFG,... vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019 và đợt 1 năm 2020.

lich chot quyen co tuc bang tien cua 11 doanh nghiep

- Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC): Ngày 29/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 20/11/2020.

- CTCP Cấp thoát nước Tây Ninh (WTN - Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 30/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2,75% (01 cổ phiếu nhận 275 đồng). Thời gian thanh toán 13/11/2020.

- Tổng CTCP Lắp máy Việt Nam (LLM): Ngày 30/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 27/11/2020.

- CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI): Ngày 30/10 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 11/11/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 4,33 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 5%.

- CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG): Ngày 2/11 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 23/11/2020.

- Tổng CTCP Vật liệu xây dựng số 1 (FIC): Ngày 3/11 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng). Thời gian thanh toán 13/11/2020.

- CTCP Tư vấn xây dựng Công trình hàng hải (TVH): Ngày 4/11 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 30,82% (01 cổ phiếu nhận 3.082 đồng). Thời gian thanh toán 4/12/2020.

- CTCP Đầu tư và Phát triển nhà và đô thị HUD6 (HU6): Ngày 5/11 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 25/11/2020.

- CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO): Ngày 9/11 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 23/11/2020.

- CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG): Ngày 9/11 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/11/2020.

- CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Ngày 20/11 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 17/12/2020.

Nhựa Tiền Phong (NTP) lãi lớn trong quý III

CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (mã chứng khoán NTP) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 với doanh thu và lợi ...

Sara Việt Nam (SRA) chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 40%

CTCP Sara Việt Nam (HNX - Mã chứng khoán: SRA) thông tin về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.

Địa ốc First Real (FIR) chốt quyền trả cổ tức 30% bằng cổ phiếu

CTCP Địa ốc First Real (HOSE – Mã chứng khoán: FIR) thông tin về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 cho ...

Hữu Dũng