Lãi suất OceanBank mới nhất tháng 1/2021

Cập nhật: 20:22 | 13/01/2021

Trong tháng 1 này, lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương (OceanBank) cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đều không đổi so với trước đó.

lai suat oceanbank moi nhat thang 12021
Lãi suất OceanBank mới nhất tháng 1/2021

Biểu lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm thường dành cho khách hàng cá nhân dao động trong khoảng từ 3,5%/năm đến 7,1%/năm. Đây là lãi suất áp dụng cho hình thức gửi lĩnh lãi cuối kỳ và thời gian gửi kéo dài từ 1 tháng đến 36 tháng.

Trong đó, lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được niêm yết cùng mức 3,5%/năm. Các kỳ hạn gửi 3, 4 và 5 tháng có cùng lãi suất là 3,6%/năm.

Lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng cùng ở mức 5,5%/năm; 8 tháng và 9 tháng cùng niêm yết ở mức 5,6%/năm. Các khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 10 tháng được ấn định lại suất 5,7%/năm; kỳ hạn 11 tháng tiếp tục duy trì ở mức 6%/năm.

OceanBank niêm yết cùng mức lãi suất 6,6%/năm dành cho các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng. Lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 15 tháng ghi nhận được là 6,75%/năm.

Tại ba kỳ hạn dài nhất 18, 24 và 36 tháng, ngân hàng áp dụng lãi suất 7,1%/năm. Theo như khảo sát, đây là lãi suất tiết kiệm cao nhất đang được OceanBank áp dụng tại thời điểm này.

Tiền gửi không kì hạn, tiền gửi kì hạn từ 1 đến 3 tuần niêm yết chung mức lãi suất 0,2%/năm.

Đối với khách hàng gửi tiết kiệm online, biểu lãi suất không đổi, duy trì trong khoảng từ 3,5%/năm đến 7,1%/năm. Lãi suất tiền gửi online áp dụng tương tự với tiền gửi thường ở nhiều kì hạn. Tuy nhiên ở các kì hạn 6 -12 tháng, ngân hàng ưu đãi lãi suất tiền gửi online cao hơn 0,15% so với gửi tại quầy.

Biểu lãi suất OceanBank áp dụng cho khách hàng cá nhân

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kỳ

USD

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,2

0,2

0

1 tuần

0,2

0,2

0

2 tuần

0,2

0,2

0

3 tuần

0,2

0,2

0

01 tháng

3,5

3,5

0

02 tháng

3,5

3,5

0

03 tháng

3,6

3,6

0

04 tháng

3,6

3,6

0

05 tháng

3,6

3,6

0

06 tháng

5,5

5,65

0

07 tháng

5,5

5,65

0

08 tháng

5,6

5,75

0

09 tháng

5,6

5,75

0

10 tháng

5,7

5,85

0

11 tháng

6

6,15

0

12 tháng

6,6

6,75

0

13 tháng

6,6

6,6

0

15 tháng

6,75

6,75

0

18 tháng

7,1

7,1

0

24 tháng

7,1

7,1

0

36 tháng

7,1

7,1

0

Tương tự, biểu lãi suất huy động đối với khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp cũng không đổi so với tháng trước. Tại phương thức lĩnh lãi cuối kỳ, ngân hàng áp dụng lãi suất từ 3,3%/năm đến 5,8%/năm.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đồng thời triển khai các phương thức nhận lãi khác như: lĩnh lãi đầu kì (3,19%/năm - 5,48%/năm), lĩnh lãi hàng tháng (3,39%/năm - 5,5%/năm), lĩnh lãi hàng quí (5,39%/năm - 5,52%/năm).

Lãi suất tiết kiệm OceanBank dành cho khách hàng doanh nghiệp

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

USD

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,2

0

Over Night

0,2

0

1 tuần

0,2

0

2 tuần

0,2

0

3 tuần

0,2

0

01 tháng

3,3

3,19

0

02 tháng

3,4

3,28

3,39

0

03 tháng

3,6

3,47

3,58

0

04 tháng

3,6

3,47

3,58

0

05 tháng

3,6

3,47

3,57

0

06 tháng

4,3

4,12

4,26

0

07 tháng

4,75

4,53

4,69

0

08 tháng

4,75

4,53

4,68

0

09 tháng

4,95

4,71

4,87

0

10 tháng

4,75

4,53

4,66

0

11 tháng

4,95

4,71

4,85

0

12 tháng

5,5

5,21

5,36

5,39

0

24 tháng

5,8

5,48

5,5

5,52

0

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) mới nhất tháng 1/2021

Biểu lãi suất huy động mới nhất được Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) công bố có một số điều chỉnh so với ghi nhận vào ...

Lãi suất Ngân hàng Phương Đông (OCB) mới nhất tháng 1/2021

Đầu tháng 1/2021 này, biểu lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Phương Đông (OCB) tại quầy nhìn chung không thay đổi so với ghi nhận ...

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 1/2021?

Bước sang tháng 1/2021, nhiều ngân hàng vẫn giữ nguyên biểu lãi suất huy động vốn đã triển khai từ tháng 12 năm trước. Bên ...

Linh Đan (TH)