• Nên sử dụng chỉ số PEG thế nào trong đầu tư cổ phiếu?

    Nên sử dụng chỉ số PEG thế nào trong đầu tư cổ phiếu?

    PEG không phải là một chỉ báo quyết định toàn bộ quá trình định giá và lựa chọn cổ phiếu. Do đó, cần đánh giá thêm các yếu tố về phân tích cơ bản (ban lãnh đạo, mô hình kinh doanh, tình hình kinh doanh, tình hình tài chính…) và các yếu tố phân tích kỹ thuật (giá, khối lượng…) để có cái nhìn toàn diện về một cổ phiếu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
    14:58 | 25/11/2022
|< < 1 2 3 > >|