Doanh thu tài chính tăng 467%, Licogi 14 (L14) thoát lỗ quý 2/2023

Cập nhật: 17:32 | 18/07/2023 Theo dõi KTCK trên

Quý 2 năm ngoái, Licogi 14 (L14) lỗ hơn 32 tỷ đồng do phải trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.

CTCP Licogi 14 (HNX: L14) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 và luỹ kế 6 tháng đầu năm.

Tính riêng quý 2/2023, L14 ghi nhận doanh thu đạt 13,06 tỷ đồng, giảm 82,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm 90,2% về 4,07 tỷ đồng, kéo theo biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 54,7% về còn 31,2%.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính trong kỳ tăng mạnh 467,7% lên 5,45 tỷ đồng; trong khi chi phí tài chính giảm 98,6%, tương ứng giảm 57,7 tỷ đồng, về 0,83 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng giảm 80,3%.

Doanh thu tài chính tăng 467%, Licogi 14 (L14) thoát lỗ quý 2/2023
Nguồn: L14

Theo thuyết minh, chi phí tài chính giảm mạnh chủ yếu do công ty chỉ phải trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn là 0,2 tỷ đồng so với cùng kỳ 58,3 tỷ đồng.

Kết quả, L14 lãi sau thuế ghi nhận 5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 32,81 tỷ đồng.

Lũy kế trong nửa đầu năm 2023, Licogi 14 mang về 44,18 tỷ đồng doanh thu, giảm 53% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 8,3 tỷ đồng trong khi bán niên 2023 lỗ 23,7 tỷ đồng.

Năm nay , Licogi 14 đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 195 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, L14 mới thực hiện được 20% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của L14 giảm 2,7% so với đầu năm, về 551,4 tỷ đồng, trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 78,1% so với đầu năm về 35,9 tỷ đồng. Ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 163,4% lên 166,5 tỷ đồng.

Tính tới cuối quý 2/2023, giá trị đầu tư chứng khoán là 32,3 tỷ đồng so với đầu năm là 14,2 tỷ đồng. Đáng lưu ý, thời điểm 31/3/2023, Licogi 14 đã giảm giá trị đầu tư chứng khoán về 0 tỷ đồng.

Như vậy, sau một quý thoái toàn bộ vốn khỏi thị trường, Licogi 14 đã quay trở lại đầu tư 32,31 tỷ đồng và đang trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán 0,2 tỷ đồng (không thuyết minh chi tiết cổ phiếu nắm giữ).

Được biết, đỉnh điểm thời điểm 31/12/2021, Công ty từng ghi nhận danh mục đầu tư chứng khoán lên tới hơn 486 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2021, Công ty thuyết minh đầu tư 298 tỷ đồng cổ phiếu CEO và đầu tư 188 tỷ đồng vào cổ phiếu DIG.

Băng Băng

Tags: L14
Tin liên quan