• Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 22 - 23/9

    Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 22 - 23/9

    Trong các ngày 22 - 23/9/2020, các doanh nghiệp như PVB, THG, VSE, DTP, BWS, BCC, ICN,... sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền/cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng đợt cuối năm 2019 và đợt đầu năm 2020.
    08:51 | 22/09/2020
|< < 1 2 3 > >|